Poláci provedli test životnosti a degradace fotovoltaiky. Účinnost měřili 15 let

Mezi nevýhodami fotovoltaických zařízení je až příliš často zmiňována jejich údajně krátká životnost. Výzkumníci z Polské akademie věd pomocí softwaru HOMER prokázali, že panely fungují dobře i po mnoha letech, jak píše web PV Magazine.

Je dobře známo, že fotovoltaické panely degradují. Výzkumníci z Polské akademie věd pomocí softwaru HOMER, prokázali, že panely výborně fungují. Ne každý tomu chce věřit, ale zdá se, že výzkum polských vědců tuto tezi potvrzuje.

Zveřejněná studie, kterou vedl Piotr Olczak, se zabývala dvěma fotovoltaickými zařízeními, která byla v provozu více než 15 let. Obě se nacházely v jihozápadním Německu ve městě Sinsheim. Větší zařízení mělo výkon 37,8 kW. Skládala se z 252 modulů Suntech, z nichž každý měl výkon 150 W. Menší instalaci o výkonu 18,48 kW tvořilo 112 fotovoltaických modulů Suntech o výkonu 165 W. Obě instalace byly provozovány se střídači od německé společnosti Solarmax.

V letech 2004 až 2021 vyrobily obě instalace celkem 958 MWh elektřiny. Studie ukázala, že degradace obou instalací byla nízká. U většího systému činila 0,11 % ročně a u menšího 0,20. To jsou nižší hodnoty, než jaké jsou v současnosti přijímány v literatuře.

Z analýzy vědců z Polské akademie věd vyplývá, že degradace výkonu u zařízení I-1 (37,8 kW) činila 1,9 % a u zařízení I-2 (18,48 kW) 2,9 % po 16, resp. 15 letech provozu. To je výrazně méně, než se předpokládalo v jakýchkoli výpočtech. Je však třeba mít na paměti, že není jisté, jak degradace dnes vyráběných panelů probíhá.

Ani posouzení poklesu produktivity fotovoltaického zařízení pouze na základě roční produkce není jednoznačným důkazem toho, jak fotovoltaické moduly degradují. Je důležité si uvědomit, že výtěžnost je v průběhu let ovlivňována mnoha faktory, včetně slunečního záření a teploty.

Zdroj: redakce, pv-magazine.com, science.org