Podle nové studie je vystavení novým technologiím, sledovacích zařízení, robotů a softwaru AI, na pracovišti špatné pro kvalitu práce

Na základě průzkumu mezi více než 6 000 lidmi analyzoval odborný tým dopad čtyř skupin technologií, které se v ekonomice stále více prosazují, na kvalitu práce. Autoři zjistili, že čím více byli pracovníci vystaveni technologiím ze tří z těchto kategorií – softwaru založenému na umělé inteligenci a strojovém učení, sledovacím zařízením, jako jsou nositelné trackery, a robotickým přístrojům, tím horší bylo jejich chování na pracovišti.

Naopak používání dlouhodoběji zavedených informačních a komunikačních technologií (ICT), jako jsou notebooky, tablety a messengery, měly na práci spíše pozitivní vliv.
„Zjistili jsme, že kvalita práce se zlepšovala s rostoucí frekvencí interakce s ICT, zatímco se zhoršovala s rostoucí frekvencí interakce s novějšími technologiemi na pracovišti,“ uvádí se ve zprávě.

I když autoři nezkoumali přímo příčiny, zdůraznili, že jejich zjištění jsou v souladu s předchozím výzkumem, který ukázal, že „tyto technologie mohou zhoršovat nejistotu zaměstnání, intenzifikaci pracovní zátěže, rutinizaci a ztrátu smysluplnosti práce, stejně jako znevýhodnění a ztrátu autonomie, což vše zhoršuje celkovou pohodu zaměstnanců“, píše portál The Guardian.

Ekonomové z Goldman Sachs v loňském roce spekulovali, že v důsledku rozvoje generativní umělé inteligence by do roku 2030 mohlo být celosvětově automatizováno 300 milionů pracovních míst a mnoho dalších rolí by se radikálně proměnilo.

Umělou inteligenci lze využít ke zvýšení produktivity

Doktorka Magdalena Soffia, hlavní autorka studie, uvedla, že problémem nemusí být nutně technologie samotné, ale způsob, jakým jsou přijímány.

„Jedním z možných potenciálních mechanismů je, že ve skutečnosti zefektivňují pracovní procesy a činí pracovní život o něco efektivnějším. A to vám zase dává určitý pocit úspěchu.“ uvedla odbornice o tom, jak informační a komunikační technologie přispívají ke kvalitě práce.

Zdroj: The Guardian, Pissarides Review