Pod Saharou se nachází obrovská vodní plocha. Je velká jako sedm Baltských moří

Sahara je spojována s písečnou, životu nepřátelskou pouští a může se zdát, že je tím posledním místem, kde by člověk měl hledat vodu. To je omyl, protože pod písky Sahary se nachází gigantická zásobárna sladké vody, psala BBC.

Ještě před několika tisíci lety byla oblast dnešní Sahary zelenou savanou plnou života – ideálním místem pro četné živočišné druhy a zároveň oblastí přátelskou k člověku. V důsledku klimatických změn se z oblasti o velikosti Evropy, kde donedávna kvetl život, stala nehostinná vyprahlá poušť.

Pozůstatkem dávných dob jsou však obrovské vodní zdroje ukryté pod saharskými písky ve východní části pouště – Núbijský pískovcový vodonosný systém. Pro obyvatele zemí, jako je Egypt, Súdán a Libye, je to vynikající zpráva.

Zásoby vody jsou natolik velké, že – i po zohlednění růstu populace – je zde dostatek vody až na tisíc let. Vědci z týmu Mahmúda Sherifa, geochemika z Delawarské univerzity, odhadují, že pod severní Afrikou by mohlo být až 150 000 km3 (to je zhruba objem sedmi baltských moří) čerstvé, čisté a pitné vody bez nutnosti filtrace nebo úpravy.

Problémem je však poloha podzemních ložisek, která leží mezi vrstvami písku a hornin v hloubce od několika set do tří tisíc metrů pod povrchem. Jedná se o mimořádně cenné zdroje, protože jsou vyloučeny z běžného hydrologického cyklu a nejsou nijak kontaminovány. Zároveň – a to je třeba mít na paměti v souvislosti s možnou těžbou – se jedná o neobnovitelný zdroj.

Pokusy o jeho využití proběhly před lety v Libyi, kde byla zahájena výstavba tzv. velké umělé řeky – soustavy vrtů a potrubí zásobujících zemi vodou. Přestože investice nebyla dokončena, tvoří nyní téměř polovinu libyjských zásob pitné vody.

Zdroj: Wikipedia, BBC