Nový zdroj levného a ekologického jaderného paliva. Mořská voda by se mohla stát výnosným zdrojem jaderného paliva pro energetiku

Podle časopisu ACS Central Science by se díky této metodě mohla mořská voda stát výnosným a levným zdrojem jaderného paliva pro energetiku. Oceány pokrývají většinu zemského povrchu a jejich vody obsahují obrovské množství různých prvků – včetně uranu. Jaderné reaktory štěpením jader uranu uvolňují energii přirozeně uloženou v těchto atomech a přeměňují ji na teplo a elektřinu. V současné době se uran získává z rudy, jejíž dostupné zdroje jsou omezené.

Kde lze uran získat?

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) odhaduje, že oceánské vody obsahují přibližně 4,5 miliardy tun uranu v rozpuštěné formě – uranových iontů. Toto množství je více než tisíckrát větší než ložiska na pevnině a uran by bylo možné získat bez výrazného poškození přírodního prostředí. Dosud však bylo získávání uranu tímto způsobem velmi obtížné.

Dva vědci – Rui Zhao, Guangshan Zhu a jejich kolegové ze Severovýchodní normální univerzity v čínském Čchang-čchunu – se rozhodli vyvinout speciální elektrodový materiál, který by se dal použít k elektrochemickému zachycení uranylových iontů z mořské vody. Při vytváření elektrod začali vědci s pružnou tkaninou utkanou z uhlíkových vláken. Porézní struktura tkaniny vytváří mnoho malých kapes, v nichž lze zachytit ionty uranylu.

Při testech s mořskou vodou získaly elektrody za 24 dní 12,6 miligramů uranu. Toto potenciální palivo mělo podobu světlé látky na bázi uranu, která se vysrážela z mořské vody na katodové tkanině.

Zdroj: Postsen, ACS Central Science