Nový výzkum ukázal, že psi rozumí podstatným jménům

Psi – naši čtyřnozí přátelé, jsou schopni pochopit mnohem více, než jsme si dříve mysleli. Nejnovější studie prokázala, že psi nejen rozumí jednoduchým příkazům jako „sedni“ nebo „aport“, ale také si dokážou osvojit význam určitých podstatných jmen, především těch, která odkazují na předměty blízké jejich srdcím.

Tým vědců, vedený Mariannou Borosovou z Univerzity Eötvöse Loránda v Maďarsku, sledoval mozkovou aktivitu psů, když jim byly ukazovány různé předměty, jako jsou míče, bačkory nebo vodítka. Zajímavostí je, že psi ukázali zřetelné rozdíly v mozkové aktivitě v závislosti na tom, zda slova vyslovená jejich majiteli odpovídala předmětům, které viděli, píše portál Guardian.

Tento objev může změnit naše chápání evoluce jazyka a naše vnímání toho, co je jedinečně lidské. V minulosti studie již naznačily, že psi mohou reagovat na široký rozsah slov – od 15 až do 215. Výzkum z roku 2011 dokonce odhalil, že border kolie jménem Chaser poznala názvy více než 1 000 předmětů.

Aktuální studie přinesla první „nervový důkaz“ o tom, že psi skutečně chápou slova. Přesto Borosová upozorňuje, že to neznamená, že psi rozumí slovům stejně dobře jako lidé. Další výzkumy by mohly odhalit, zda psi dokáží zobecňovat pojmy podobně jako lidé.

Přestože se zdá, že psi rozumí některým podstatným jménům, může být důvodem, proč to u většiny z nich není viditelné, jejich selektivní zájem. Pes může vědět, co slovo znamená, ale nemusí mít zájem jednat podle toho. Tento fenomén komentuje i Borosová: „Můj pes se stará jen o svůj míček. Když mu přinesu jinou hračku, vůbec se o ni nezajímá.“

Schopnost rozumět slovům mohla existovat u psů již před jejich domestikací a možná je rozšířená u všech savců, což otevírá nové možnosti pro pochopení evoluce jazyka.

Zdroj: Guardian