Nová termochemická technologie skladování energie má pomoci vytápět budovy

Společnost RedoxBlox vyvinula termochemickou technologii skladování energie. Ta má pomoci vytápět budovy a zároveň snížit potřebu používat k tomuto účelu fosilní paliva, píše portál PV-magazine.

Americká společnost RedoxBlox vyvinula technologii vysokoteplotního skladování energie. Termochemické skladování energie (TCES) má pomoci vytápět průmyslové budovy a ukládat teplo v síťovém měřítku.

Úložiště této americké společnosti pracují při teplotách až 1 500 stupňů Celsia. Jejich nabití na plnou kapacitu trvá méně než čtyři hodiny. Podle tvrzení výrobce je zařízení netoxické, nehořlavé a recyklovatelné. Skladovací modul RedoxBlox obsahuje nádobu naplněnou patentovaným a široce dostupným levným materiálem oxidu kovu.

Během dobíjení se má používat obnovitelná energie, která zahřeje granule uvedeného oxidu kovu na teplotu 1 000 až 1 500 stupňů Celsia, čímž se spustí chemická reakce, která umožní uvolnění kyslíku a uložení tepla jako chemické energie.

Zpětné získávání energie ze vzduchu se realizuje usměrněním proudění vzduchu přes modul, přičemž se teplo z akumulace uvolňuje do vzduchu. Takto ohřátý plyn lze použít v průmyslových procesech nebo jej lze nasměrovat do plynové turbíny k výrobě elektřiny.

Dekarbonizace průmyslu
Cílem řešení nabízeného společností RedoxBlox je umožnit elektrifikaci průmyslového tepla pro odvětví, která se obtížně dekarbonizují, mimo jiné pro cementářský, ocelářský, potravinářský a nápojový nebo rafinérský a chemický průmysl. Kromě toho může skladování energie přispět ke zvýšení počtu instalovaných zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, a to díky extrémně nízké ceně skladování.

Zdroj: PV-magazine