Nevidomý získá „umělý“ zrak díky novým implantátům

Vynález uvedený vědci z Polytechnické univerzity v Lausanne spočívá ve zpracování kamerových snímků a stimulaci sítnice oka. Výzkum vede Diego Ghezzi, vedoucí oddělení Neurogineeringu v Lausanne. Byl to jeho tým, kdo vyvinul toto skvělé řešení.

Implantát sítnice pracuje s inteligentními brýlemi vybavenými kamerou a mikropočítačem. Fotoaparát pořizuje snímky a přenáší obrazová data do mikropočítače umístěného na jednom z konců brýlí. Ten pak transformuje získané informace na světelné signály. Elektrody v implantátu sítnice zase používají tyto stimulační signály sítnice. Člověk používající toto řešení vidí černobílou verzi obrazu složeného ze světelných bodů.

SciTechDaily a časopis Communication Materials, který popsal vynález, poukazují na to, že takový „umělý“ zrak není srovnatelný s přirozeným. Pro nevidomé je to však technologie s obrovskou budoucností. „Je to jako dívat se na hvězdy na noční obloze. Můžete se naučit rozpoznávat určitá souhvězdí. Slepí pacienti díky našemu vynálezu vidí něco podobného,“ ​​vysvětluje Ghezzi.

Výzkum, který byl zahájen v roce 2015, je stále v rané fázi. Brýle ještě nebyly testovány na lidech. Vědci vyvinuli program virtuální reality, který simuluje to, co by pacienti viděli po implantaci implantátů. Obsahuje přes 10 000 elektrod, které jsou v praxi odpovědné za obraz. Ghezzi ve SciTechDaily poukazuje na to, že si tým nebyl jistý, jestli to bude správné číslo. Příliš málo nebo příliš mnoho elektrod způsobí, že obraz bude nečitelný. „Body musí být dostatečně daleko od sebe, aby je pacienti mohli rozlišit, ale mělo by jich být také dost, aby bylo zajištěno odpovídající rozlišení,“ – vysvětluje vědec ze Švýcarska.

Odhaduje se, že 32 milionů lidí na celém světě je slepých. 2 až 4 miliony z nich osleply v důsledku ztráty buněk citlivých na světlo v sítnici. Právě pro ně jsou implantáty a brýle vyvinuté v Lausanne nadějí na znovuzískání vize.