Německá organizace chce solární panely na dálnice a státní silnice. Má to být cesta rozvoje odvětví bez zabírání dalšího prostoru

Německá nadace Altes Neuland Frankfurt přišla s nápadem rozvíjet fotovoltaiku a zároveň šetřit místem. Chce instalovat fotovoltaické panely na dálnice a státní silnice, což by mělo přinést obrovské výhody, uvádí web PV Magazine.

Nadace Altes Neuland Frankfurt má nápad, jak zajistit další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Německu, aniž by bylo nutné vyčlenit značný prostor potřebný pro standardní solární projekty. Podle jejích představitelů by ideálním řešením bylo vytvoření tzv. solárních silnic, tedy silnic, které jsou specifickým způsobem zastavěny fotovoltaickými zařízeními.

Podle zástupců Altes Neuland Frankfurt by fotovoltaické instalace vybudované podél dálnic a hlavních silnic mohly ročně vyrobit až 200 TWh elektrické energie. Pro srovnání stojí za zmínku, že v roce 2022 vyrobily fotovoltaické instalace v sousedním Polsku něco přes 7 TWh elektřiny.

Projekt zahrnuje vztyčení ocelových stožárů každých 15 metrů podél dálničních ramen, mezi nimiž by byla namontována konstrukce, na níž by byly připevněny fotovoltaické panely. Ty by se mohly rozšiřovat podél osy provozu.

Za předpokladu, že by podobná zařízení byla postavena podél 80 % dálnic a 65 % hlavních silnic o celkové délce přibližně 45 000 km, mohla by výroba energie dosáhnout až 200 TWh ročně. Výpočty byly provedeny s ohledem na instalaci oboustranných modulů s účinností 25 %.

Projekt tohoto druhu vyžaduje značné investice. Kabely 110 kV by musely být položeny pod zem. Přípojky sítě by musely být umístěny v různých vzdálenostech, podle podmínek každých 9 až 87 km. Na jeden kilometr by se vešlo 2 000 až více než 20 000 fotovoltaických modulů.

Projekt je reakcí na probíhající energetickou transformaci, která v Německu a dalších evropských zemích povede k rostoucí poptávce po elektřině. Jak jsme se dočetli, v současné době činí v Německu 560 TWh ročně a do roku 2050 by se mohla zvýšit na 2 400 TWh v důsledku popularizace elektromobility a tepelných čerpadel.

Podle zástupců nadace by tento projekt mohl začít dokonce již nyní – všechny nástroje a technologie potřebné k jeho uskutečnění existují. Ročního výrobního potenciálu 200 TWh by mohlo být dosaženo již v roce 2030.

Zdroj: PV Magazine