Největší evropské úložiště energie. Byl překonán rekord. K provozu byla použita technologie společnosti Tesla

Ve Velké Británii bylo postaveno největší bateriové úložiště energie. Za investici je zodpovědný fond Harmony Energy Income Trust. Spuštěním nového největšího úložiště v Evropě překonal investor předchozí rekord, který sám stanovil, píše se na webu EEpower.

Harmony Energy Income Trust (HEIT) je britský investor, který právě uvedl do provozu největší bateriové úložiště energie v Evropě. Skladovací zařízení postavené překonalo předchozí rekord, který držela jiná investice společnosti HEIT, skladovací zařízení umístěné v Pillswoodu v hrabství Yorkshire.

Toto úložiště, které se dříve pyšnilo titulem největšího v Evropě, mělo kapacitu 98 MW a skladovací kapacitu 196 MWh. Nově zprovozněné úložiště v hrabství Buckinghamshire překonává jeho parametry jen o malý kousek. Má kapacitu 99 MW a skladovací kapacitu 198 MWh. Kromě něj bylo uvedeno do provozu také úložiště HEIT Little Raith s kapacitou 49,5 MW a kapacitou 99 MWh, které se nachází ve Skotsku.

Obě úložiště jsou dvouhodinová. Jsou schopna po dobu dvou hodin skladovat dostatek elektřiny pro napájení 450 000 domácností. K provozu úložišť byla použita technologie společnosti Tesla.

Největší úložiště energie v Evropě
Skladovací zařízení umístěné v hrabství Buckinghamshire využívá systém Megapack 2XL společnosti Tesla. Projekt je provozován pomocí algoritmické obchodní platformy společnosti Tesla s názvem Autobidder. Stejná platforma se používá i pro další projekty developera.

Výstavba skladování energie má pomoci stabilizovat energetický systém Spojeného království, v němž hrají velkou roli obnovitelné zdroje, a usnadnit přechod na energetiku založenou na stále menší závislosti na fosilních palivech. Díky systémům skladování energie bude méně pravděpodobné, že se větrné turbíny zastaví v době, kdy je výroba větší než poptávka.

Zdroj: EEpower