Největší elektrický kabel na světě se blíží k napájení. Osvětlí 1,4 milionu domácností

Viking Link, největší propojovací vedení na světě, je na prahu revoluce v zelené energii. Tento 765 km dlouhý podmořský kabel, spojující Dánsko a Velkou Británii, je připraven napájet 1,4 milionu domácností ve Spojeném království. Jeho provoz začne s kapacitou 800 MW a výhledově se očekává plný výkon 1 400 MW.

Tento projekt, výsledek spolupráce National Grid a Energinet, představuje klíčový krok k energetické bezpečnosti a udržitelnosti. Využívání obnovitelných zdrojů je nezbytné pro moderní energetické sítě a Viking Link je významným příkladem toho, jak mohou být výkyvy v produkci obnovitelné energie efektivně řízeny, píše portál Interesting Engineering.

Technologický zázrak

Viking Link je technologickým skvostem. Jeho výstavba zahrnovala položení vysokonapěťového stejnosměrného kabelu přes čtyři ekonomické zóny a přes 40 jiných vedení. Kabely vedou pod zemí a napojují se na stávající rozvodny v obou zemích, s konvertorovými stanicemi u rozvoden pro přeměnu stejnosměrného na střídavý proud.

Výzvy a budoucí plány

Přes počáteční sníženou kapacitu kvůli nepřipravenosti rozvodny v západním Jutsku, Viking Link představuje příslib udržitelnější budoucnosti. Modernizace rozvodny je v procesu a projekt se očekává být v plném provozu do prvního čtvrtletí 2025. Tento krok posílí pozici Velké Británie v čele globálního přechodu na čistou energii a zároveň podpoří EU v jejím úsilí o energetickou nezávislost.

Zdroj: Interesting Engineering