NASA pracuje na vesmírném hadovi. Má pomoci prozkoumat ledový měsíc Enceladus

Vědci z NASA pracují na robotickém hadovi, který má v budoucnu pomoci prozkoumat Saturnův ledový měsíc Enceladus. Zařízení se dokáže pohybovat ve vodě, písku, kamenech a ledu a dostat se do těžko přístupných míst. Odborníci do něj vkládají velké naděje a prozatím testují jeho schopnosti při výzkumu prováděném na Zemi, jak píše server NASA.

Laboratoř tryskového pohonu NASA pracuje na exobiologickém robotu s názvem EELS (Exobiology Extant Life Surveyor), který svým tvarem připomíná hada. Jak vysvětluje americká vesmírná agentura, zařízení, v němž je umístěna řada vědeckých přístrojů, je určeno k průzkumu vnitřních struktur terénu, hodnocení obyvatelnosti a hledání důkazů života na cizích planetách. Dokáže se pohybovat ve vodě, písku, kamení i ledu a dostane se i do těžko přístupných míst.

„Hadi“, kteří poletí do vesmíru

Jeho konstrukce je kombinací několika stejných částí obsahujících jak pohonné a hnací mechanismy, tak i napájecí a komunikační elektroniku pro jejich pohon. Robot využívá první rotační pohonné jednotky svého druhu, které fungují jako housenky, a také uchopovací mechanismy a pohonné jednotky, které dobře fungují pod vodou.

Vývojáři roboza provedli analogové testy robota na kanadském ledovci Athabasca a na sopce Mount Meager. Jejich cílem bylo ověřit odolnost robota a otestovat jeho navigační schopnosti v náročných podmínkách a terénu. Informace získané během testu budou využity ke zlepšení exobiologického hada NASA. V budoucnu by robot mohl pomoci při průzkumu Saturnova ledového měsíce Enceladus.

Dřívější průzkumy sondou Cassini již ukázaly, že pod ledovým povrchem Enceladu se může nacházet tekutý oceán. Vědci pozorovali chuchvalce vodní páry vyvrhované do vesmíru, což vzbudilo jejich zájem. Mise sondy Cassini skončila v roce 2017, ale právě tyto objevy byly impulsem pro vznik systému EELS. Než se však robot dostane na Enceladus, bude využit při pozemském vědeckém výzkumu. V budoucnu by mohl pomoci i při průzkumu Marsu, Měsíce a dokonce i při stavbě vesmírných základen.

Zdroj: redakce, nasa.gov