NASA pošle do vesmíru nahé obrázky lidí ve snaze přilákat mimozemšťany

NASA nyní zvažuje jít ještě o krok dále a přilákat mimozemšťany dalším originálním způsobem. Vyšle do vesmíru nahé fotky lidí, píše deník Express.

Tato myšlenka se může zdát bizarní, ale je součástí aktualizované zprávy s binárním kódem, kterou bychom mohli použít ke komunikaci s mimozemskými inteligencemi v Mléčné dráze. Komunikaci sestavil astrofyzik Dr Jonathan Jiang z NASA a jeho kolegové. Kromě zobrazení nahého muže a ženy bude zpráva obsahovat také takové informace, jako jsou matematické sekvence, obrázky struktur DNA a znázornění těles v naší sluneční soustavě se zvýrazněnou Zemí.

„Byla vyvinuta aktualizovaná binárně kódovaná zpráva pro přenos mimozemským inteligencím v galaxii Mléčná dráha. Navrhované sdělení zahrnuje základní matematické a fyzikální koncepty pro vytvoření univerzálního komunikačního prostředku. Následují informace o biochemickém složení života na Zemi, časově vyznačená poloha Sluneční soustavy v Mléčné dráze vzhledem ke známým kulovým hvězdokupám, stejně jako digitalizovaná zobrazení Sluneční soustavy a zemského povrchu. Poselství končí digitalizovanými obrázky lidské podoby spolu s výzvou pro všechny přijímající inteligence, aby odpověděly“, upřesnili výzkumníci.

Cílem by podle nich měla být určitá oblast Mléčné dráhy, o které vědci navrhli, že s největší pravděpodobností podporuje rozvoj inteligentního života.

„Poselství ‚Beacon in The Galaxy Message‘ vyvažuje potřebu přesvědčivého obsahu, který vzbudí zájem příjemce, a vědecký základ nezbytný pro pochopení zprávy, aby bylo možné vhodně představit lidi a doufejme, že také přilákat odpověď z jakýchkoli mimozemských inteligentních přijímačů. Poselství je jednoduché, ale smysluplné. Pokud bychom (velmi hypoteticky) obdrželi zpětnou zprávu od mimozemských inteligencí, očekávali bychom, že většina z těchto informací se bude opakovat“, dodaly.

Revidovaná komunikace je aktualizací takzvané „Arecibské zprávy“ z roku 1974. Ta bylo vysílána do vesmíru ve směru ke kulové hvězdokupě M13 prostřednictvím frekvenčně modulovaných rádiových vln 16. listopadu toho roku jako součást ceremonie u příležitosti přestavby teleskopu Arecibo v Portoriku. Zpráva obsahovala 1 679 bitů dat, která, když byla správně převedena do grafiky, vytvořila hrubý obrázek obsahující takové prvky, jako jsou čísla jedna až deset, zobrazení radioteleskopu Arecibo a podstatně méně grafickou postavu lidské bytosti. Obsah vysílání primárně složil astrofyzik Frank Drake, který se nejvíce proslavil svou rovnicí pro výpočet počtu technologicky vyspělých civilizací, které pravděpodobně existují v Mléčné dráze.

Navzdory tomu však byla zpráva odeslána spíše jako demonstrace technologických výdobytků lidstva, než jako skutečný pokus o navázání korespondence s mimozemskou civilizací.

Zdroj: express.co.uk