Muži, pozor! Jihokorejští vědci potvrzují, že nošení mobilu v kapse zvyšuje pravděpodobnost neplodnosti

Mobilní telefony jsou v dnešní době všudypřítomné a odborníci se neustále dohadují o výhodách a nevýhodách tohoto zařízení. Mohou mobilní telefony také ovlivňovat mužskou plodnost? Vědci z jihokorejské Pusanské národní univerzity provedli nedávno výzkum souvislostí mezi používáním mobilních telefonů a koncentrací, životaschopností a pohyblivostí spermií. Výsledky výzkumu jsou alarmující, uvádí se na serveru Prnewswire.

Mobilní telefony mají velkou zásluhu na propojení světa a v souvislost s koronavirovou epidemií určitě také na snesitelnějším životě ve velmi náročném období. Mají však i své stinné stránky. Jednou z nich je zajisté negativní vliv na lidské zdraví. Mobilní telefony totiž vyzařují radiofrekvenční elektromagnetické vlny (RF-EMW), které tělo jednoznačně absorbuje. Podle metaanalýzy z roku 2011 údaje z předchozích studií naznačují, že RF-EMW vyzařované mobilními telefony zhoršují kvalitu spermií. Tato metaanalýza však měla několik omezení, protože obsahovala malé množství údajů in vivo (výzkum v hostitelském organizmu) a zohledňovala modely mobilních telefonů, které jsou již zastaralé.

Ve snaze přinést aktuálnější výsledky provedl tým vědců pod vedením docenta Yun Hak Kima z Národní univerzity v korejském Pusanu novou metaanalýzu (vědecký výstup, který je založen na kombinaci výsledků dříve publikovaných studií). Prověřili 435 studií, 4280 vzorků a souvisejících záznamů publikovaných v letech 2012-2021. Aktualizovaná metaanalýza, jasně potvrdila, že používání mobilních telefonů je skutečně spojeno se sníženou pohyblivostí, životaschopností a koncentrací spermií. Tato zjištění jsou, díky lepší analýze podskupin dat, propracovanější než zjištění z předchozí metaanalýzy.

Co se vlastně se spermiemi vystavenými záření děje? V pohlavních buňkách se za takových podmínek tvoří volné radikály, které mohou narušovat molekuly a v případě spermií narušují jejich DNA. Co následuje potom? Buď vůbec k oplodnění nedojde, anebo dítě vzešlé z oplodnění může mít defekty nebo může být vystaveno většímu riziku nádorových onemocnění. Za takovýto průběh mohou právě spermie s poškozenou DNA.

Už výsledky dřívějších výzkumů jasně potvrzovaly, že nadměrná aktivita záření způsobuje únavu, bolesti hlavy, poruchy paměti, bušení srdce, deprese a zvýšenou pravděpodobnost výskytu nádoru mozku nebo jiné části lidského těla. Výzkumy, které se zabývaly vlivem používání mobilních telefonů na kvalitu spermatu, ale zatím nepřinášely jednoznačné výsledky. Výzkum jihokorejských vědců je přelomový především z důvodu možnosti využití dat z minulých let a také vzhledem k vyspělejším technologickým možnostem.

„Uživatelé mobilních telefonů mužského pohlaví by se měli ve vlastním zájmu snažit omezit používání mobilních telefonů, aby chránili kvalitu svých spermií,“ říká doktor Yun Hak Kim. Jihokorejský vědec dále podotýká, že vzhledem k tomu, jak rychle se technologie vyvíjejí, bude zapotřebí dalších studií, které by určily vliv expozice EMW vyzařovaným novými modely mobilních telefonů.

Sečteno a podtrženo, pokud se obáváte obecně o své zdraví, bylo by dobré omezit každodenní používání mobilních telefonů a rozhodně neusínat s mobilem pod polštářem. Konkrétní doporučení pro muže, které zaznívá již delší dobu z řad vědců, a které nová studie významně potvrzuje, zní: „Muži, chcete-li mít děti (nebo zdravé děti), nenoste mobil v kapse svých kalhot. Je dobré jej mít, pokud možno, mimo tělo“.

Zdroj: prnewswire.com