Moderní software usnadní neslyšícím porozumět ostatním

Společnost XRai Glass vyvinula speciální software, který neslyšícím usnadní konverzaci. Umožní jim vidět, co jim říkají lidé, kteří neznají znakovou řeč.

Život neslyšících je nesmírně obtížný, protože mnozí z nich neumějí odezírat ze rtů. To znamená, že mohou komunikovat pouze s lidmi, kteří používají znakovou řeč, ale ne každý ji umí. Moderní technologie naštěstí mohou těmto lidem usnadnit život.

Společnost XRAI Glass vyvinula speciální software, který může být pro tyto lidi velkým přínosem. Tato technologie v kombinaci se zařízením se systémem Android a brýlemi Nreal AR umožňuje neslyšícím „vidět“ slova, která jim říkají ostatní. A to doslova, protože tato technologická novinka převádí řeč na text zobrazením titulků v zorném poli neslyšícího.

Pomocí mikrofonu na chytrém telefonu software zaznamenává konverzaci, která probíhá v okolí uživatele. Poté je přepisuje do textu, který se zobrazuje před očima uživatele brýlí. Společnost neuvedla, jak dobře její software funguje v hlučném prostředí, například na večírku s hudbou nebo na místech s velkým množstvím lidí. Namísto toho představila propagační video, které ukazuje, jak jej lze použít v různých prostředích.

Samozřejmě je třeba mít na paměti, že software je v současné době v rané fázi vývoje a společnost jej bude nadále vylepšovat o další funkce. Zatím není známo, kdy se výrobek objeví na trhu, ale výrobce již oznámil předběžné registrace pro zájemce o jeho koupi. Nelze tedy vyloučit, že bude k dispozici v příštím roce.

Zdroj: XRai