Mise Evropské kosmické agentury JUICE: Detektor mimozemského života bude zkoumat v okolí Jupiteru

Dne 13. dubna odstartuje mise JUICE. Je to nejdůležitější počin Evropské kosmické agentury v tomto roce. Sonda vyslaná k měsícům Jupiteru má ověřit, zda se pod vrstvou ledu neskrývá život, jak uvádí web Planetary.

Evropská kosmická agentura skutečně vysílá sondu k soustavě Jupiteru, aby prozkoumala tři z 92 přirozených satelitů největší planety sluneční soustavy: Europa, Ganymedes a Kallisto. Tyto Jupiterovy měsíce, objevené v roce 1610 Galileem, jsou poměrně velké, jejich průměr se pohybuje od více než 3 000 do více než 5 000 km. Callisto a Europa jsou pokryty silnou vrstvou ledu.

Na tomto místě stojí za to připomenout jeden ze základních předpokladů, který provází hledání vesmírného života: jeho vznik a vývoj je spojen s existencí kapalné vody. Jupiterovy měsíce jsou ledové pustiny tak daleko od Slunce, že teplota na jejich povrchu kolísá zhruba v rozmezí -140-170 stupňů Celsia. Jaký má smysl hledat v takových podmínkách život?

Přestože povrch měsíců skutečně pokrývá silná vrstva ledu, existuje šance, že mezi ledovou kůrou a povrchem měsíců se nachází kapalná voda.

Voda, podmínka pro život

Podle vědců za to může velikost Jupiteru, konkrétně jeho gigantická hmotnost. Pokud bychom velikost planet Sluneční soustavy zmenšili na nám známé ovoce, Jupiter by byl rozměrný meloun, zatímco Země postavená vedle něj by byla velká jako třešeň.

Jupiter je nejen mnohem větší než Země, ale má také 318krát větší hmotnost, což se projevuje jeho gravitační přitažlivostí. V pozemských podmínkách můžeme jeho působení pozorovat například v případě soustavy Země-Měsíc prostřednictvím přílivu a odlivu, kdy Měsíc, jakkoli je malý, může způsobit změnu vodní hladiny o 20 metrů.

S podobným mechanismem se setkáváme i v Jupiterově soustavě. Gravitační pole tohoto obra je tak silné, že podle vědců způsobuje deformaci těles satelitů v jeho okolí. Takto vyvolané tření prostřednictvím mechanismu rozptylu zahřívá měsíce a vytváří podmínky, za nichž by pod ledem měla existovat vrstva kapalné vody.

Mise JUICE

Proto se 13. dubna vydá k Jupiteru evropská sonda JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), aby se blíže podívala na tři nejslibnější Jupiterovy měsíce.

Mise by nás měla přiblížit nejen k odpovědi na otázku možné existence mimozemského života, ale také rozšíří naše znalosti o Jupiterově soustavě a jejích četných měsících. Bude mimo jiné zkoumán způsob, jakým magnetická interakce Jupiterova pláště chrání jeho systém před slunečním zářením, jak píše server ESA.

V širším smyslu výzkum umožní také lépe pochopit procesy probíhající na Slunci a položí základy pro budoucí průzkum Sluneční soustavy. Po vybudování pozemských základen na Měsíci a Marsu by další pravděpodobnou zastávkou lidstva v jeho kosmické expanzi mohl být Ganymedes.

Cesta do vesmíru

Snadno se to řekne, hůře provede. Sluneční soustava je v neustálém pohybu a let sondy není pouhou cestou z bodu A do bodu B. Je to spíše pokus o přesné zasažení cíle.

To se sice podaří, ale aby sonda JUICE dosáhla správné rychlosti a trajektorie, bude se muset několikrát vrátit do blízkosti své domovské planety a díky tzv. gravitační asistenci zrychlit – v srpnu 2024, v roce 2026 a nakonec v roce 2029, aby se v roce 2031 přiblížila k cíli své mise. Tam se zdrží tři roky a uskuteční celkem 35 průletů nad povrchem zkoumaných měsíců.

Za zmínku stojí, že evropská mise není jediná, která se v blízké budoucnosti vydá do blízkosti Jupiteru. Na rok 2024 je plánována mise NASA Europa Clipper, která má podobné cíle jako JUICE. Ta poskytne jedinečnou příležitost podívat se na zkoumané procesy ze dvou míst současně, což by mělo rozšířit možnosti výzkumu.

Zdroj: redakce, planetary.org, esa.int