Manifestace, aneb moderní trend, jehož projevy mohou sahat za hranice vesmíru.

Nelze si nepovšimnout, že v současnosti stále více získává na popularitě myšlenkový koncept tzv. „manifestace“. Jedná se ve zkratce o populárně naučnou hypotézu, která tvrdí, že naše intenzivní mentální soustředěnost na budoucí sled okolností dovede ovlivnit realitu do podoby, kterou si takto sami niterně „vizualizujeme“. Naše představy se tak údajně mohou stát skutečnostmi, jež je možné smyslově vnímat a prožívat.

Budete-li si tedy například dostatečně intenzivně „vizualizovat“ vysněné auto, či kariérní postup, je dle této koncepce pouze otázkou času, než dojde ke „zhmotnění“ našeho mentálního nastavení do smyslově vnímatelné reality.

Přestože tato populární hypotéza zní přímo pohádkově, její věrohodnost dosud bohužel nebyla nijak relevantně potvrzena.

„Many-worlds“ hypotéza

Alespoň nepatrnou útěchu lze však v tomto ohledu spatřovat v jedné z koncepcí moderní fyziky. Ta totiž v rámci kvantové mechaniky přichází s hypotézou „Mnoha světů“ („Many-worlds“), jenž předpokládá existenci více vesmírů či realit, které se od sebe vždy alespoň v drobném detailu liší.

To by mohlo ve výsledku znamenat, že projevy naší „manifestace“ se mohou hodnověrně promítat do dalších realit, které jsou však od momentu jejich vzniku separované od té naší. „Many-words“ koncepce totiž vychází z předpokladu, že pro každé rozhodnutí nebo čin vzniká samostatný vesmír, ve kterém se promítá jeho další existence.

Jinými slovy se ono vysněné auto, či povýšení v práci přeci jen mohou věrohodně zhmotnit, jen se tomu tak stane v jiném časoprostoru, do kterého bohužel naše současné já nemá přístup.

Ačkoliv se najde značná část vědců, kteří předpokládají, že paralelní vesmíry mohou být i určitým způsobem propojeny a vzájemně interagovat, na to, jak je tomu doopravdy současné době bohužel nemáme věrohodnou odpověď. Vědci však usilovně pracují na způsobech k detekování a odkrytí všech „tajemství“ paralelních vesmírů. Snad tedy jednoho dne přeci jen získáme přístup k našim vysněným ideálům.

Zdroj: redakce, plato.stanford.edu