Lopatky větrných turbín se dají recyklovat. Vědci již připravují patent

Dánští vědci vyvinuli metodu pro obnovu materiálu používaného k výrobě lopatek větrných turbín a mnoha dalších dílů v leteckém a automobilovém průmyslu. Nová metoda je zatím ve fázi dolaďování, ale již na ni byla podána patentová přihláška, jak píše web EurekAlert.

Dánští výzkumníci vyvinuli chemický postup, který umožňuje rozebrat epoxidový kompozit a zároveň extrahovat neporušená skleněná vlákna. Získaný materiál lze znovu použít k výrobě konstrukcí, z nichž byl získán. Jako hlavní oblasti využití této technologie jsou uváděny lopatky větrných turbín a možnost vytvoření uzavřeného cyklu materiálů v rámci recyklace.

Nejedná se však o jediné odvětví, v němž se tyto materiály hojně využívají. Četné konstrukce z vyztužených kompozitů se vyvíjejí také v leteckém a automobilovém průmyslu. Výhodou tohoto materiálu je jeho nízká hmotnost, pevnost a dlouhá životnost.

Nová metoda má šanci být patentována

Vědci prokázali, že pomocí katalyzátoru na bázi ruthenia a rozpouštědel (isopropanolu a toluenu) je možné oddělit epoxidovou matrici a uvolnit jeden z původních stavebních kamenů epoxidového polymeru, bisfenol A a zcela neporušená skleněná vlákna v jediném procesu. Výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Nature a Aarhuská univerzita z Dánska podala na tento postup patentovou přihlášku.

Přestože byl výzkum proveden a publikován a byla podána patentová přihláška, metoda zatím není vhodná pro průmyslové využití. Výzkumníci z Aarhuské univerzity proto pokračují v jejím zdokonalování.

Vyhořelé součásti z vyztužených epoxidových kompozitů představují hrozbu pro životní prostředí. Kvůli problémům s recyklací tohoto materiálu končí většinou na skládkách. Jen v případě lopatek větrných turbín, pokud se do roku 2050 nenajde účinná metoda recyklace, se na celém světě nahromadí 43 milionů tun odpadu z těchto komponent.

Postup, který představili dánští výzkumníci, by mohl přispět k vytvoření uzavřeného cyklu ekonomiky kompozitních materiálů.

Zdroj: redakce, nature.com, eurekalert.org