Letadlová loď USS Enterprise. Americké námořnictvo se zbaví jaderného giganta

Americké námořnictvo se po dlouhém hledání řešení konečně dohodlo na způsobu vyřazení USS Enterprise – první letadlové lodi s jaderným pohonem v historii. Tato pozoruhodná loď, která vstoupila do služby v roce 1961, představuje bezprecedentní případ v námořní historii.

Její obrovská velikost a počet jaderných reaktorů na palubě činí z procesu její demontáže neobvyklý a náročný úkol. Přesto se jedná o nezbytný krok a zkušenosti získané při tomto úsilí budou jistě cenné pro budoucí operace vyřazování lodí s jaderným pohonem. píše server Popularmechanics.

USS Enterprise, průkopník ve své třídě, vstoupila do služby u námořnictva v roce 1961. Měla být jednou ze šesti letadlových lodí s jaderným pohonem, které měly teoreticky neomezený dojezd. Její konstrukce byla součástí širšího programu rozvoje jaderného pohonu v námořnictvu, který se projevil v roce 1964, kdy se Enterprise spolu s doprovodnými loděmi USS Long Beach a USS Bainbridge vydala na historickou cestu kolem světa známou jako operace Sea Orbit. Překročení nákladů na stavbu a technické problémy s lodí USS Enterprise znamenaly, že další plánované jednotky této třídy nebyly nikdy realizovány. Místo toho se pozornost soustředila na vývoj a stavbu lodí třídy Nimitz, které se staly dlouhodobým standardem pro americké loďstvo.

Letadlová loď měla také významný vliv na válku ve Vietnamu, korejskou krizi v roce 1968, konflikt s Íránem v roce 1988, invazi do Afghánistánu v roce 2001 a invazi do Iráku v roce 2003. Enterprise se zapsala do historie jako nejdéle sloužící letadlová loď amerického námořnictva, když překonala 51 let aktivní služby a překonala tak rekord své předchůdkyně USS Midway.

Vyřazení letadlových lodí je často spojováno s jejich prodejem do šrotu. Vzhledem k jejich obrovským rozměrům a s tím spojeným obtížím při likvidaci námořnictvo často volí symbolický prodej za malé částky, jako tomu bylo v případě USS Kitty Hawk a USS John F. Kennedy, prodaných za jeden cent. To námořnictvu umožňuje rychle a efektivně uzavřít případ, aniž by se muselo zabývat dalšími procedurami.

Naproti tomu u letadlových lodí s jaderným pohonem, jako je USS Enterprise, je situace mnohem složitější. Jako první letadlová loď s jaderným pohonem a předchůdce všech pozdějších plavidel tohoto typu stanovila Enterprise nové standardy. Jaderný pohon umožnil takové lodi rychle a nezávisle dosáhnout krizových oblastí. Příkladem je USS Eisenhower, která se během krize v Gaze v roce 2023 dokázala rychle přesunout do východního Středomoří bez ohledu na množství potřebného paliva a jeho dostupnost.

Proces likvidace lodi s jaderným pohonem, jako je USS Enterprise, představuje mnoho problémů a vysoké náklady. Přestože se jaderné palivo z reaktorů takových lodí obvykle odstraňuje, samotné reaktory zůstávají nebezpečné ještě dlouho po skončení životnosti lodi. Typickým místem určení vyřazených reaktorů je lokalita Hanford amerického ministerstva energetiky ve státě Washington. Tento historický jaderný komplex, který je aktivní od druhé světové války, nyní slouží jako skladiště reaktorů ze 123 ponorek a osmi křižníků s jaderným pohonem. Tyto reaktory jsou zajištěny ve speciálních rakvích a uloženy v otevřeném příkopu známém jako Trench 94.

V případě USS Enterprise plán schválený námořnictvem počítá s tím, že loď bude odtažena z loděnice Newport News Shipbuilding ve Virginii, kde se v současnosti nachází, do komerčního zařízení na demontáž. Tam bude osm reaktorů Westinghouse, již zbavených jaderného paliva, řádně zabaleno a připraveno k přepravě. K přepravě těchto reaktorů do zařízení v Hanfordu bude použit speciální obrněný vlak Atlas, určený k přepravě radioaktivního odpadu námořnictva. Jaderné palivo bylo z těchto reaktorů již dříve převezeno do zařízení Naval Reactors Facility v Idaho National Laboratory, které je součástí amerického ministerstva energetiky.

Americké námořnictvo stojí před úkolem, který vyžaduje přesnost a zodpovědnost, protože USS Enterprise je pouze první z řady letadlových lodí s jaderným pohonem, které budou v příštích desetiletích vyřazeny. Brzy bude vyřazena USS Nimitz a po ní dalších devět lodí této třídy. V budoucnu bude muset podobným procesem projít každá americká letadlová loď, která je dnes nebo v blízké budoucnosti v provozu.

Jaderné reaktory USS Enterprise jsou mimořádně nebezpečné a budou vyžadovat pečlivý převoz do vybraného komerčního demontážního zařízení, které by mohlo být v Brownsville v Texasu, Mobile v Alabamě nebo Hampton Roads ve Virginii. Po dokončení procesu demontáže bude nízkoaktivní odpad z USS Enterprise převezen do jednoho ze tří specializovaných zařízení k dalšímu uložení nebo recyklaci. Odhadované náklady na celý proces, včetně demontáže a přepravy reaktorů, se budou pohybovat mezi 554 a 696 miliony dolarů a budou provedeny v souladu s přísnými postupy Komise pro jadernou regulaci.

Využívání jaderné energie na letadlových lodích přineslo americkému námořnictvu významné výhody, protože mu umožnilo rychle reagovat na mezinárodní krize a události. Na konci služby každé lodi však vzniká problém s likvidací radioaktivních materiálů, které zůstávají nebezpečné po stovky let.

Lze proto očekávat, že příkop 94, současné úložiště vyřazených jaderných reaktorů, bude muset být v příštích letech výrazně rozšířen, aby bylo možné umístit další vyřazené reaktory. Tato rostoucí potřeba odráží úspěchy i problémy jaderné technologie v americkém námořnictvu.

Zdroj: Popularmechanics