Kostní šroub z lidské kosti se „vstřebá“ do vaší zlomeniny

Nový kostní šroub zjednodušuje léčbu komplikovaných zlomenin kostí, protože ve srovnání s kovovým, které se nyní užívají, se jakoby vstřebá do vaší zlomeniny a sroste s ní. Je to úžasná novinka start-upu Technické univerzity v Grazu (Rakousko).

Kovové implantáty mají řadu nevýhod, často musí dojít ještě k další operaci, aby byly z těla vyjmuty. U dětí dokonce mohou kovové implantáty vést k deformacím v důsledku růstu. Doktor Klaus Pastl, ortopedický chirurg z Lince (Rakousko), vytvořil společně s odborníky na biomechaniku z Technické univerzity v Grazu, šroub vyrobený z lidské dárcovské kosti, nazvaný Shark Screw.

Spolu se svými syny vytvořil doktor Pastl start-up pod názvem Surgebright, který využívá tkáňovou banku, jež pracuje s lidským materiálem. K výrobě kostního šroubu se využije pouze zvláště tvrdá kortikální vrstva kosti.

Při výrobě Shark Screw je kost nejprve sterilizována, aby nedošlo přenosu nějakého onemocnění. Lidská kostní matrice se vkládá do těla pacienta ve formě šroubu, jenž je přijat jako tělu vlastní, je zásobený krví a integrován do kosti. Po pouhých šesti týdnech skrz tento šroub proroste vlastní tkáň pacienta a asi po roce zcela zaroste do pacientovy kosti a již není vidět ani na rentgenu.

Pacienti, kteří dostávají Shark Screw, mají velmi vysokou pravděpodobnost, že kostní implantáty se časem přemění v jejich vlastní kost.

Zdroj: innovationorigins.com, surgebright.com