Kam až boj s oteplováním zajde? Masky pro krávy snižují emise metanu

Boj proti emisím metanu z chovu hospodářských zvířat je jednou z nejdůležitějších a nejobtížnějších otázek ochrany klimatu pro společnosti zabývající se výrobou masa a mléka, alespoň tak to vnímá širší Evropa.

Britský startup Zelp Ltd. (Zero Emission Livestock Project) proto vyvinul doplněk pro krávy, podobný masce. Ten prý dokáže snížit emise metanu o více než polovinu. Masky nad ústním otvorem krav působí trochu jako katalyzátor v automobilu. Sada ventilátorů napájených ze solárních baterií nasává plyny z krkání a zachycuje je v komoře s filtrem absorbujícím metan. Jakmile je filtr nasycený, chemická reakce změní metan na CO 2, který se pak uvolní.

Společnost Zelp pracuje na miniaturizaci technologie a optimalizaci energie uvnitř zařízení, uvedl výkonný ředitel společnosti Francisco Norris. Výhodou je, že maska může doplňovat techniku ke snížení emisí při krávě, která už dostává doplňkové látky eliminující metan. Norris vyjednává s mnoha potenciálními výrobními partnery a chce být připraven na hromadnou výrobu na konci roku, po testech, které se zaměří na chování zvířat a vliv na snižování metanu.

Zdroj: Zelp (Zero Emission Livestock Project)