Jak československý sifon pomohl Izraelcům vybojovat nezávislost

Jak si Izraelci vybojovali nezávislost pomocí lahví se sodovkou, píše web Sofrep.

Když se Izraelci po vyhlášení nezávislosti státu 14. května 1948 ocitli ze všech stran obklíčeni arabskými nepřáteli, neměli v té době dostatečný počet lidí, techniky ani dělostřelectva a vybavení, aby se Arabům ubránili. Měli však nápady. Ačkoli to může znít netradičně, jejich metody byly považovány za účinné a pomohly jim plně získat nezávislost. Dokonce v jednu dobu museli používat lahve se sodovkou. Zde je příběh o tom, jak to dokázali.

Krátké pozadí bitvy

Po skončení druhé světové války se Británie obrátila na Spojené státy s žádostí o pomoc při hledání praktického řešení probíhajícího konfliktu. Palestinští Arabové odmítli uznat takzvaný Plán rozdělení z roku 1947, který měl rozdělit bývalý palestinský mandát Velké Británie na židovský a arabský stát. Podle ní by nábožensky významná oblast kolem Jeruzaléma zůstala pod mezinárodní kontrolou OSN.

Palestinští Arabové považovali toto ujednání za nespravedlivé, neboť zvýhodňovalo Židy oproti Arabům, kteří by v rámci rozdělení zůstali na židovském území. Spojené státy se snažily situaci vyřešit hledáním střední cesty tím, že podpořily rezoluci OSN a zároveň vyzvaly Araby a Židy, aby jednali mezi sebou.

Útok

Ukončení britského mandátu pro Palestinu znamenalo začátek arabsko-izraelské války, a to hned po vydání izraelské deklarace nezávislosti. Dne 15. května přitáhla vojska z Egypta, Transjordánska, Sýrie a Iráku a vstoupila na povinné území, aby je obsadila.

Ačkoli byly židovské síly menší a hůře vybavené, podařilo se jim útočníky zadržet. Židé ztráceli zdroje i nápady, jak je odrazit. Neměli dostatek mužů a zbraní ,neměli dostatek letadel, bomb, ale měli dostatek kreativity.

Jeden z nich měl bojové zkušenosti z druhé světové války a navrhl, aby místo toho zvolili psychologický přístup a použili lahve se sodovkou, aby si nepřátelé mysleli, že mají studnu s výbušninami. Nápad spočíval v tom, že lahve se sodovkou při shození z velké výšky vydávaly stejné hvízdavé zvuky jako svržená bomba. Byly také levné, snadno se získávaly a zřejmě jich měli dostatek. A tak shromáždili co nejvíce lahví od sifonu, naložili je do svých letadel na oprašování obilí a shodili je z výšky. Snad nikdo z těchto Arabů o této taktice ani o existenci těchto „sodovkových bomb“ nevěděl, protože se po zaslechnutí známého pískání stáhli v přesvědčení, že jsou bombardováni.

To v kombinaci s dalšími jejich chytrými technikami vedlo k tomu, že Izrael ovládl nejen židovský stát, ale také téměř 60 % území navrhovaného pro arabský stát. A tak tyto šumivé lahve pomohly vyhrát izraelskou válku za nezávislost.

Zdroj: sofrep.com