Jaderná fúze je naděje pro energetiku, než se ale stane prakticky využitelnou, pravděpodobně uplyne ještě několik desetiletí

Jaderná fúze představuje nadějnou alternativu v boji proti klimatickým změnám a vyčerpání fosilních paliv. Tato technologie, která stojí za energií Slunce, nabízí možnost výroby obrovského množství čisté energie bez produkce skleníkových plynů a s minimálním množstvím nebezpečného radioaktivního odpadu. Aktuální průlom popisuje deník The Daily Star.

V centru tohoto výzkumu této technologie stojí Mezinárodní thermonukleární experimentální reaktor (ITER) ve Francii, který je největším tokamakem na světě a slibuje posunout lidstvo blíže k praktickému využití jaderné fúze.

Co je to jaderná fúze a hlavní výzvy

Jaderná fúze je proces, při kterém se dva lehčí atomové jádra spojují za extrémních podmínek a vytvářejí těžší jádro. Tento proces uvolňuje obrovské množství energie a jako vedlejší produkt vzniká hélium, neškodný a neradioaktivní plyn. Oproti jadernému štěpení, které je v současnosti běžně využíváno, má fúze mnohem menší riziko a zanechává za sebou méně nebezpečného odpadu.

Přestože je jaderná fúze velmi slibná, dosažení praktického využití této technologie je extrémně náročné. Vědci od 50. let 20. století pracují na tom, jak dosáhnout potřebných více než 100 milionů stupňů Celsia pro zapálení samoudržitelné fúzní reakce, jak udržet plasma dostatečně dlouho pohromadě a jak získat z reakce více energie, než je potřeba na její zapálení.

Energetický zisk, průlomy a budoucnost

Výzkumníci z Národního zařízení pro zážeh (NIF) v USA a z Jižní Koreje dosáhli významných průlomů v ignici (zapálení) fúzní reakce a v udržení této reakce po dobu až 30 sekund při teplotách přesahujících 100 milionů stupňů Celsia. Tyto experimenty však stále vyžadovaly více energie, než kolik jich bylo schopno vyprodukovat.

V prosinci 2022 vědci v NIF oznámili první dosažení tzv. čistého energetického zisku, kdy bylo v reakci vyprodukováno více energie, než kolik bylo potřeba na její spuštění. Tento milník, i když znamenal výrobu pouze malého množství energie, představuje významný krok k vývoji prakticky využitelné jaderné fúze.

Jaderná fúze je považována za svatý grál energetiky, který by mohl definitivně vyřešit problémy spojené s energetickou krizí. Přestože nás čeká ještě řada výzev, jako jsou vysoké náklady na výzkum a vývoj, ITER a další mezinárodní projekty ukazují slibný pokrok.

Významným úspěchem je také nedávný průlom v dosažení onoho čistého energetického zisku, který otevírá dveře k dalšímu výzkumu a možná i k budování fúzních reaktorů. Nicméně, než se jaderná fúze stane prakticky využitelnou, pravděpodobně uplyne ještě několik desetiletí.

Zdroj: The Daily Star