Geotermální vrty mohou nahradit ruský plyn. A může je mít u svého domu každý

Geotermální energie se může stát významným zdrojem tepla pro vytápění budov. Nemusí to přitom nutně obnášet finančně a časově náročné vrtání do hloubky několika kilometrů pod zemským povrchem. Velký potenciál mají také mělké geotermální vrty, které dokážou pokrýt spotřebu tepla i chladu v administrativních budovách, školách, hotelech či sportovních areálech.

Moderní pasivní domy jsou konstruovány tak, aby dosahovaly nejvyšší možné úrovně ochrany před vnějšími klimatickými a povětrnostními podmínkami. I při použití kvalitních izolačních materiálů a oken s vynikajícími tepelně izolačními materiály je potřeba pasivní a nízkoenergetické domy v některých ročních obdobích vytápět, jak uvádí server Britannica.

Vytápění budov geotermální energií je zatím na okraji zájmu státu. Jako vzor se uvádí Německo a Polsko, kde se zmíněný zdroj energie stal jednou prioritních oblastí zájmu v oblasti zelené energetiky. Dalším limitujícím faktorem je nedostatek vrtných souprav a kvalifikovaných zaměstnanců, kteří s nimi umějí zacházet. Zdlouhavé je v Česku také povolování vrtů o hloubce přes 30 metrů.

Co se týká hlubších geotermálních vrtů v Česku, zatím jich je minimum. Realizovat se zatím podařilo využití podzemní vody v Děčíně (tu však musí děčínská teplárna ze skupiny MVV Energie dál dohřívat zemním plynem) nebo čerpání podzemní horké vody pro akvapark v Pasohlávkách na jižní Moravě. Další oznámené plány na stavbu geotermálních elektráren či tepláren naopak zůstávají jen na papíře.

Geotermální vrty mohou být hluboké až 300 metrů

Tepelná čerpadla typu země/voda využívají pro odvod tepla z půdy hlubinný vrt. Do něj se zavádí geotermální zemní sondy, které tvoří uzavřený systém potrubí. V trubkách koluje nemrznoucí směs s vodou, která je ohřívána hluboko v zemi. Teplota pod povrchem je totiž dostatečně vysoká na to, aby se dala úspěšně využít pro vytápění domů, a to včetně těch pasivních a nízkoenergetických.

Platí, že čím hlubší geotermální vrt bude, tím vyšší teploty se využije pro ohřev kapaliny cirkulující v potrubí. Geotermální vrty se realizují v hloubce od 50 do 300 metrů. Většina vrtů pro využití tepelné energie je hluboká 100 až 150 metrů, nejhlubší geotermální vrt v České republice je pak hluboký 245 metrů.

Bez stavebního povolení se pravděpodobně neobejdete

Pokud se rozhodnete pro vytápění nízkoenergetických či pasivních domů využívat tepelné čerpadlo země/voda a zhotovit geotermální vrt, neobejdete se bez projektu a získání stavebního povolení. To nebudete potřebovat jen v případě, bude-li celkový výkon tepelného čerpadla maximálně 20 kW. Pak si vystačíte s územním rozhodnutím, územním souhlasem či veřejnoprávní smlouvou.

Při realizaci TČ země/voda o výkonu nad 20 kW budete potřebovat stavební povolení, a to včetně souhlasu příslušného vodoprávního úřadu. Při hloubení vrtu nad 30 metrů pak budete muset své záměry ohlásit i báňskému úřadu. Řada vrtařských a specializovaných firem v případě zájmu zajistí kromě samotné realizace vrtu a montáže čerpadla i nezbytnou administrativu.

Zdroj: internorm.cz, Wikipedia, britannica.com