Fúzní reaktor KSTAR má dosáhnout teploty 100 milionů stupňů Celsia

Fúzní reaktor KSTAR, který se nachází v Jižní Koreji, nedávno prošel procesem rozšíření. Hlavním cílem tohoto projektu je dosáhnout a udržet extrémně vysokou teplotu plazmatu až 100 milionů stupňů Celsia po dobu 300 sekund, píše portál UPI.

Korejský institut pro energii z jaderné syntézy, který za projektem stojí, oznámil, že v reaktoru KSTAR byl nainstalován nový systém odstraňování spalin a úlomků. Reaktor je typem tokamaku, v němž probíhá intenzivní výzkum možností využití jaderné fúze.

Nově instalované zařízení, které je umístěno ve spodní části reaktoru, je určeno k odstraňování nepotřebných plynů a nečistot. Vzhledem k jeho přímému kontaktu s plazmatem musí odolávat extrémně vysokým teplotám.

Nejnovější verze tohoto zařízení je navržena tak, aby umožnila dosáhnout teploty až 100 milionů stupňů Celsia a udržet ji po dobu 300 sekund. To je výrazné zlepšení oproti dřívějšímu vývoji, kdy bylo možné takto vysoké teploty udržet pouze po dobu 30 sekund.

Práce na zařízení byly zahájeny v roce 2018 a samotná instalace trvala rok. Skládá se mimo jiné z kazet vyrobených z wolframu, které obložily celé dno reaktoru.

Změna materiálu z dříve používaného uhlíku na wolfram zlepšila hlavní parametry zařízení až dvojnásobně.

Experimenty prováděné v reaktorech, jako je KSTAR, mají v budoucnu vést k vytvoření fúzních elektráren. Takové elektrárny by poskytovaly obrovské množství energie a zároveň by produkovaly minimální množství radioaktivního odpadu.

Zdroj: UPI