Experimentální systém využívá mikrovlny k zabíjení škůdců plodin v půdě. Hynou, pokud se příliš zahřejí

Stejně jako jiné organismy, i půdní mikrobi, kteří ničí plodiny, hynou, pokud se příliš zahřejí. S ohledem na tuto skutečnost vědci vyvinuli nový systém, v němž se k hubení těchto škůdců používají mikrovlny zahřívající půdu. Tato technologie by jednoho dne mohla nahradit používání pesticidů škodlivých pro životní prostředí, píše portál Newatlas.

Zařízení vyvinuté doktrorem Sunshin Jungem a jeho kolegy z Korejského elektrotechnického výzkumného institutu (KERI) zahrnuje patentovanou anténu, která vysílá mikrovlny dolů do půdy.

Selektivním zvyšováním nebo snižováním vlnové délky a fáze těchto vln je možné je umístit tak, aby se setkávaly a překrývaly na určitých místech pod zemí. V těchto místech se zvýší amplituda vln, což způsobí, že se vlhkost v půdě zahřeje na teplotu 60 až 100 ºC – přesnou teplotu lze nastavit pomocí antény.

V současné podobě je systém schopen ohřívat půdu do hloubky 30 cm. Jung a jeho tým se domnívají, že by to mělo stačit k likvidaci škodlivých mikrobů, jako jsou bakterie, houby a hlístice, které žijí na kořenech rostlin nebo v jejich blízkosti – i když bohužel stejně tak by byly zasaženy i užitečné mikroby.

Technologie KERI je nyní ve fázi komercializace průmyslovým partnerem. Mohla by pravděpodobně najít využití i v aplikacích, jako je nedestruktivní hubení termitů v dřevěných konstrukcích, rozpouštění ledu na zimních silnicích nebo čištění půdy kontaminované ropnými látkami.

„Využili jsme vlnovou povahu mikrovln a nasměrovali je tak, aby se překrývaly, nikoliv šířily, a ohřívaly půdu pod zemí,“ řekl Jung. „Tato technologie pomáhá hubit škůdce sídlící pod zemí po sklizni bez použití pesticidů, jejich vedlejších účinků a znečištění životního prostředí a hodně přispěje k produktivitě zemědělství a příjmům zemědělců.“

Zdroj: Newatlas