Evropští vědci pracují na leteckém biopalivu z kuchyňských zbytků a rostlin. Zatím ale stojí dvakrát tolik, co jejich fosilní protějšky

Výzkumníci z EU se snaží rozšířit dodávky čistých leteckých paliv tím, že je budou vyrábět ze zemědělských zdrojů. Píše o tom portál Europen Commission Horizon.

Paliva by pocházela z olejnatých rostlin, jako je Lnička setá a nahradila by fosilní paliva, které tradičně pohání letadla a zhoršují klimatické změny tím, že do atmosféry uvolňují CO2 a oxidy dusíku.

HEFA je biopalivo vyráběné převážně z použitého kuchyňského oleje a živočišného tuku, který zůstává při výrobě masa, tedy ze zdrojů, které mohou v nejlepším případě pokrýt 2 % potřeby leteckého paliva. Další potřebné látky by mohla pokrýt kamelina, která je známá také jako nepravý len a roste v zemích jako je Itálie a Španělska na velmi chudých nebo degradovaných půdách.

Vysoké emise

Emise CO2 v celosvětovém leteckém průmyslu rostly v posledních desetiletích rychleji než v odvětví silniční, železniční a lodní dopravy. Navíc na rozdíl od silniční a železniční dopravy se elektřina v letectví obecně zatím neobjevila, protože technologie baterií mohou v současné době pohánět pouze lehká letadla, jako jsou drony.

Střídání plodin

Výzkumníci se domnívají, že pěstování energetických plodin by mohlo zemědělcům pomoci zlepšit kvalitu okrajových půd, aby biopaliva a produkce potravin mohly koexistovat, nikoli si konkurovat..

Bude se muset použít i odpadní biomasa

I když degradovaná půda může zvýšit zásoby paliva HEFA, mnozí výzkumníci se domnívají, že udržitelná paliva pro tryskové motory budou muset být v každém případě vyráběna také z hojnějších zdrojů, jako je odpadní biomasa, která není bohatá na oleje.

Vysoké náklady

Kromě hledání dostatečného množství materiálu pro trysková paliva na rostlinné bázi naráží jejich vývoj na významnou ekonomickou překážku – náklady.

Trysková paliva na bázi HEFA stojí v současné době nejméně dvakrát tolik, co jejich fosilní protějšky. A cena paliv z odpadní biomasy bude možná třikrát vyšší.

To znamená, že k dosažení konkurenceschopnosti leteckých paliv na bázi rostlin s fosilními leteckými palivy budou nutné změny v dosavdní politice a větší investice do výzkumu a vývoje.

V říjnu 2023 schválily vlády členských států EU legislativu, která bude vyžadovat, aby dodavatelé leteckých paliv v Evropě zajistili podíl udržitelných paliv na trhu ve výši nejméně 2 % v roce 2025, 6 % v roce 2030 a 70 % v roce 2050.

Zdroj: Europen Commission Horizon