Evropa sází na větrnou energii. Pomůže zmírnit ceny energií?

V roce 2022 byly v Evropské unii instalovány větrné elektrárny o celkové kapacitě 15 GW. Tento výsledek může být důvodem ke spokojenosti, pokud uvážíme, s jakými problémy se potýkaly dodavatelské řetězce v roce 2022.

Evropa rozhodně vidí potenciál ve větrné energii. V roce 2022 vznikly v Evropské unii větrné elektrárny o celkové kapacitě 15 GW. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o jednu třetinu. Tento výsledek je o to potěšitelnější, když vezmeme v úvahu problémy, s nimiž se toto odvětví potýká.

Web Wind Europe zdůrazňuje, že rok 2022 nebyl pro větrnou energii příznivý. Vysoká inflace ovlivnila i výrobce a dodavatele v tomto odvětví. Problémy spočívají mimo jiné v problémech mezinárodního obchodu a v nedostatcích při zajišťování některých komponentů. Dalšímu rozvoji větrné energie brání také předpisy, které ji nepodporují.

Evropa chce větrné elektrárny

Z 15 GW instalované kapacity větrné energie připadá 90 % na pevninu a téměř všechny tyto farmy byly nové, nikoli stávající, které procházely rekonstrukcí. Z informací WindEurope vyplývá, že tzv. repowering, tedy nahrazení stávajících elektráren novými, přináší velmi dobré výsledky. To může vést ke ztrojnásobení výkonu farmy při použití o 25 % méně turbín.

Ačkoli nárůst instalovaného výkonu větrné energie může být povzbudivý, tempo rozvoje stále není uspokojivé. Velkým problémem jsou v tomto ohledu předpisy, podle nichž nelze větrné elektrárny stavět. V celé Evropě jsou v současné době pozastaveny projekty o celkové kapacitě přibližně 80 GW.

15 GW nových větrných elektráren v roce 2022 není špatný výsledek, vezmeme-li v úvahu problémy, kterým evropský větrný průmysl čelil v loňském roce. To však nestačí k dosažení evropských cílů v oblasti zelené energie, ale vlády vědí, že jich lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se zjednoduší povolovací řízení a postupy.

Méně povzbudivé je zpomalení investic do nových větrných elektráren. Zmatek v pravidlech na trhu s energií odrazuje investory. Dodává, že EU musí z Evropy opět učinit atraktivní místo pro investice do obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: Wind Europe