Energie zpod zemského povrchu. Existuje nápad jak energii získat a extrahovat

Solární a větrná energie jsou stále populárnější, ale tyto zdroje nejsou spolehlivé. Jinak tomu má být v případě geotermální energie, o čemž chce přesvědčit startup spojený s vědeckou institucí MIT, informuje portál Thinkgeoenergy.

Startup Quaise Energy navrhuje využívat k získávání geotermální energie světlo o milimetrové vlnové délce. Tímto způsobem by hornina podléhala odpařování, což by umožnilo dosáhnout hloubky téměř 20 kilometrů, kde teplota dosahuje téměř 400 stupňů Celsia.

Poté se do připravených otvorů napustí voda. Voda by se rychle odpařovala a vytlačená na povrch by poháněla speciální turbíny. Turbíny poháněné párou by pak vyráběly energii.

Myšlenka je jednoduchá a metoda frackingu se již běžně používá mimo jiné v ropném průmyslu. Generální ředitel společnosti Quaise Energy Carlos Araque zdůrazňuje, že řešení je třeba otestovat mimo laboratoř, ale pokud se podaří dosáhnout hloubky 10-20 km, máme šanci čerpat téměř neomezený zdroj energie.

Společnost tvrdí, že pokud se podaří získat dostatečně hluboké vrty, teplota v nich ohřeje vstřikovanou vodu do nadkritického stavu. To znamená, že nebude ani kapalná, ani plynná a bude obsahovat 4 až 10krát více energie na jednotku hmotnosti. Tím se přeměna na elektřinu zdvojnásobí.

Takto vysoké teploty však znemožňují efektivní použití tradičních vrtáků, a proto chce společnost Quaise Energy použít světelný paprsek generovaný gyrotronem na povrchu. Mikrovlnný paprsek bude směřovat do otvoru spolu s vhodným plynem (dusík, argon nebo vzduch), který se spojí s odpařenou horninou a stoupá k povrchu.

Pokud se nápad osvědčí a majitelé startupu prokáží, že dokážou získávat energii vyvinutým způsobem, bude to průlom. Geotermální pole by mohla zabírat 100 až 1000krát menší plochu, než je potřeba k vybudování solární nebo větrné elektrárny s podobným výkonem.

Zdroj: thinkgeoenergy.com