Čistá energie pro celou Zemi? Stačí vrtat

Geotermální energie je čistým a spolehlivým zdrojem energie, ale vzhledem k současným technologiím je možné ji využívat pouze na některých místech. Nová technologie by to mohla změnit.

Solární nebo větrná energie má své nevýhody kvůli své nestabilitě, zatímco klasické uhelné, plynové nebo jaderné elektrárny jsou založeny na jednoduchém vztahu přeměny vody na páru, která pak pohání turbíny, jež vyrábějí elektřinu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jsou málo citlivé na povětrnostní podmínky.

Kdybychom však mohli obejít nutnost uměle ohřívat vodu a přeměnit ji na páru, získali bychom ideální trvalý zdroj levné elektřiny a systémového tepla pro vytápění budov, jak uvádí server Interesting Engineering. Vzhledem ke geologickým podmínkám je takovým místem Island, zatímco zbytek světa takové štěstí nemá a dostatek tepla se nachází mnohem hlouběji.

Neomezený zdroj energie

Čím hlouběji, tím lépe, a pro tepelná čerpadla využívající zemní zdroje se používají rozsáhlé komerční vrty, které jsou v mrazivém počasí mnohem účinnější než tepelná čerpadla využívající vzduch, protože i v 25stupňových mrazech. Je to proto, že například ve výšce 100 m je teplota vždy kladná.

Nové technologie v energetice

Řešením problém velmi hlubokých vrtů může být vyřešen použitím mikrovln k odpařování hornin, což umožní vytvořit vrty hluboké až 16 km a více. Za zmínku stojí, že nejznámější vrt na poloostrově Kola v Rusku je hluboký něco přes 12 km a jeho vybudování trvalo dvě desetiletí.

„Celkový energetický obsah tepla uloženého v podzemí miliardkrát převyšuje roční energetické potřeby naší planety. Proto je spotřeba zlomku této energie více než dostatečná k pokrytí našich energetických potřeb v dohledné budoucnosti,“ řekl Matt Houde, spoluzakladatel a projektový manažer společnosti Quaise Energy

„Dnes však nemůžeme vrtat dostatečně hluboko, protože nám chybí klíčová technologie. Pokud se dostaneme do hloubky 16 km, najdeme všude ekonomické teploty, a pokud se dostaneme ještě hlouběji, teplota umožní okamžitou přeměnu čerpané vody na páru vhodnou pro výrobu energie,“ dodal.

Společnost Frima Quaise Energy ve spolupráci s univerzitou MIT (Massachusetts Institute of Technology) již 15 let vyvíjí technologii pro vrtání pomocí mikrovlnného zářiče, který roztaví a následně odpaří horniny, jako je čedič, které jsou pro běžné vrty značným problémem. Jak společnost sama přiznává, nová technologie má problém s měkkými horninami blíže k povrchu, proto je ideální kombinovat klasickou metodu vrtání v první fázi s mikrovlnným vrtáním ve druhé fázi.

První vrty využívající novou technologii se plánují v příštích několika letech a bude jich zapotřebí stovky, ne-li tisíce, aby mohly být využívány jako zdroj pevné a čisté energie.

Zdroj: redakce, interestingengineering.com