Čínští vědci představují novou technologii. Robotický chemik dokáže extrahovat kyslík z vody na Marsu

Vědci v Číně vytvořili robotického chemika s umělou inteligencí, který dokáže získávat kyslík z vody na Marsu bez lidského dohledu. Syntéza užitečných surovin z materiálů na Marsu bude mít zásadní význam pro přežití lidí na rudé planetě.

Za tímto účelem tým sestrojil mobilního robota, který automatizoval celý proces extrakce kyslíku z pěti vzorků meteoritů. Systém také otestovali v simulovaném prostředí na povrchu Marsu. Důležité je, že umělá inteligence hledala dokonalý vzorec pro výrobu kyslíku v každém vzorku z téměř 4 milionů možných kombinací, což by člověku trvalo více než 2 000 let, uvádí portál Live Science.

Prvním krokem při získávání kyslíku je odeslání vzorků meteoritu do zařízení, kde budou analyzovány v plně automatizované laboratoři. Poté robot rudu předběžně upraví – odstraní nežádoucí nečistoty a materiály. Poté použije materiály v meteoru k vytvoření katalyzátoru – proces se nazývá katalytická syntéza, který testuje při elektrochemickém testování výkonu.

Typ katalyzátoru, který dokáže s dostupnými zdroji vyrobit a který pracuje nejefektivněji při získávání kyslíku, se může značně lišit, takže výběr toho správného je zásadním krokem. Zde přichází na řadu chemik s umělou inteligencí.

Výpočetní modul na palubě robota – přezdívaný „výpočetní mozek“ – kombinuje algoritmy strojového učení s teoretickými modely a analyzuje jak experimentální data získaná robotem, tak masivní simulační data.

Jak robot pracuje, shromažďuje informace, tato experimentální data odesílá na cloudový server, kde výpočetní mozek pomocí strojového učení provede desítky tisíc simulací, aby odhadl nejlepší způsob výroby kyslíku. Tato data vstupují do modelu neuronové sítě, který je rychle přeškolován a optimalizován pomocí nových experimentálních dat z robota.

zdroj: Live Science