CIA chtěla používat delfíny k potápění nepřátelských lodí

V utajeném světě tajných zpravodajských služeb experimentovala americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) s delfíny z temným účelem – vyhazovat věci do povětří, píše server Popular Mechanics.

V roce 2019 CIA zveřejnila celou řadu dříve tajných spisů, které podrobně popisují různé tajné experimenty, včetně podivného snažení s delfíny označovaného jako „Projekt OXYGAS“. CIA zavedla projekt OXYGAS na počátku 60. let, aby vycvičila delfíny skákavé k připevňování výbušných zařízení na nepřátelské lodě. V roce 1964 CIA vytvořila tajný výcvikový program na výcvik delfíních sabotérů.

Odtajněné dokumenty odhalily projekt OXYGAS

Z dokumentů vyplývá, že agentura CIA zahájila provoz OXYGAS za použití nejméně dvou odchycených volně žijících delfínů. Program předpokládal, že delfíni budou vycvičeni k tichému pronikání do nepřátelských zátok a přístavů, k připevňování výbušných zařízení na trupy nepřátelských lodí a následnému proklouznutí zpět k čekající lodi.

Dokumenty CIA se nikdy nezmiňují o konkrétních druzích výbušných zařízení, ale agentura pravděpodobně plánovala použití konvenčních zařízení, jako byly miny, na které se spoléhali lidští potápěči za druhé světové války. Je také možné, že CIA měla na mysli jaderné zbraně. Za 19 let od svržení 4500 kilogramové bomby „Fat Man“ na Hirošimu se jaderné zbraně zmenšily a zlevnily.

Ačkoli byly atomové bomby stále příliš velké na to, aby je mohli rozumně nést delfíni, rychlé tempo miniaturizace naznačovalo, že je to jen otázka času. V jednom dokumentu z února 1965 CIA uvádí, že „dva delfíny nyní běžně dopravují simulované…“. Zbytek odstavce je před veřejností skryt.

Námořní oddělení – složka CIA

CIA se zabývala námořními a pobřežními operacemi a mezitím se velmi zajímala o využití delfínů (nebo takzvaných „bezpilotních systémů“). Zajímala se spíše o praktické aspekty využití delfínů, například o to, jak dopravit vycvičeného delfína do vzdálené části světa a zpět, aby splnil úkol.

Na CIA udělal OXYGAS takový dojem, že si pro delfíny představovala spoustu dalších tajných misí. Ty zahrnovaly útoky na různé typy lodí, průzkum přístavů a pobřeží fotografickými prostředky, specializovaný sběr elektronických informací a umisťování sonarových, akustických a seismických bójí.

Agentura si dokonce představovala, že by delfíni umístili senzory pro zbraně hromadného ničení, včetně bójí pro detekci raket, senzorů pro biologickou a chemickou válku a senzorů stopových prvků určených k detekci radioaktivních prvků uvolněných do atmosféry při jaderném výbuchu. To bylo v té době obzvláště důležité, protože Čína právě provedla svůj první jaderný test a CIA toužila odhalit další testy.

Přestože CIA v programu pokročila, narazila na problém, který se stal neřešitelným. Divoká zvířata jsou svérázná a ne zrovna spolehlivá. V lednu 1964 CIA uznala, že použití divokých zvířat jako naváděných zbraní má svá omezení a obrátila se s žádostí o pomoc na Úřad námořního výzkumu. O měsíc později vyjádřil šéf oddělení věd o živé přírodě v Úřadu pro výzkum a vývoj obavy, že delfíni začínají být fixovaní na to, aby se zalíbili svým cvičitelům a mohli by během mise ignorovat neznámé agenty v terénu.

Změna plánu

V roce 1967 doporučila Rada pro technické požadavky CIA změnu plánu. Delfíni OXYGAS se měli zaměřit na sběr zpravodajských informací. V nové roli by se delfíni přiblížili k nepřátelské zemi na vzdálenost nejméně 19 km. V této vodní verzi klasického mrtvého výsadku by delfíni vyzvedávali předměty, které špioni zanechali v mělké vodě nebo plovoucí poblíž břehu. Komise však poznamenala, že je obtížné vycvičit delfíny k cestě na vzdálenost delší než 19 km přes neznámé vody.

V září 1967 se podpora CIA pro OXYGAS začala vyčerpávat. Návrh, aby se program stal společným programem ministerstva obrany a CIA, nikam nevedl. Agentura pro pokročilé výzkumné projekty, raná podoba dnešní Agentury pro pokročilé obranné výzkumné projekty (DARPA), chtěla program pomoci financovat, protože se domnívala, že delfíni by mohli pomoci rozlišit různé typy radarů mezi sebou. Do roku 1970 však CIA financování programu delfínů zcela zrušila.

Co se stalo?

CIA zřejmě narazila na omezení, která přináší používání ochočených, ale stále divokých zvířat pro kritické úkoly. Lidští trenéři nemohli delfínům vysvětlit, jak je jejich práce důležitá. Námořnictvo mezitím pokračovalo ve svém vlastním programu s delfíny, v jehož rámci delfíny využívalo k lovu min a jiných podvodních výbušných zařízení a tento program pokračuje dodnes.

Zdroj: popularmechanics.com