ChatGPT může nyní číst své odpovědi nahlas

Web The Verge informuje o nové funkci OpenAI Read Aloud pro ChatGPT. Ta nyní nabízí mluvené odpovědi. ChatGPT umožňuje přečíst odpovědi v jedné z pěti hlasových možností. Nyní je k dispozici jak ve webové verzi ChatGPT, tak v aplikacích ChatGPT pro iOS a Android.

Funkce Read Aloud umí mluvit 37 jazyky, ale automaticky detekuje jazyk čteného textu. Je k dispozici jak pro GPT-4, tak pro GPT-3.5. OpenAI tak představuje schopnost číst a reagovat prostřednictvím více než jednoho média. Novinka byla odhalena krátce poté, co konkurenční společnost Anthropic přidala podobné funkce do svých modelů AI.

ChatGPT spustil v září 2023 funkci hlasového chatu, uživatelé se tak mohou chatbota přímo ptát bez nutnosti psaní. Nová funkce však umožní lidem nechat také ChatGPT číst psané odpovědi nahlas. Je možné chatbota nastavit tak, aby při odpovídání na výzvy vždy odpovídal pouze slovně.

V mobilních aplikacích je možné klepnutím a podržením textu otevřít přehrávač hlasitého čtení, kde se dá přehrávání přehrát, pozastavit nebo přetočit. Ve webové verzi se pod textem zobrazuje ikona reproduktoru.

Zdroj: The Verge