Česko není na fotovoltaiku připraveno. Fotovoltaické elektrárny se musely vypnout. Chybí kapacita pro ukládání energie

Fotovoltaika v České republice má podobné problémy jako v Polsku. Kvůli přebytku energie v síti musely být odstaveny celé farmy. Důvodem jsou chyby při plánování rozvoje obnovitelných zdrojů energie, jak napsal server O Energetice.

Češi se potýkají s problémy s fotovoltaickými instalacemi. Vzhledem k okolnostem musely být fotovoltaické farmy odstaveny.

Druhý den velikonočních svátků přinesl slunečné počasí, které v kombinaci s nízkou spotřebou elektřiny v zemi způsobilo nepříznivý jev. Energie z obnovitelných zdrojů bylo v té době příliš mnoho, což představovalo riziko přetížení národní sítě.

Český energetický správce ČEPS musel reagovat. Rozhodl se vypnout fotovoltaické farmy, které měly celkový výkon kolem 400 MW. Instalovaný výkon fotovoltaiky v celé zemi v rámci mikroinstalací a fotovoltaických farem je přibližně 2 500 MW.

„Vzhledem k tomu, že situace v sousedních zemích byla velmi podobná, nebylo možné využít služeb sousedních provozovatelů přenosových soustav, což je jedna z alternativních možností před omezením výroby. Přebytek měly všechny země kromě Dánska, Portugalska a Slovinska,“ říká Hana Klímová, tisková mluvčí ČEPS.

Zařízení na skladování energie jsou potřebná již nyní

Obnovitelné zdroje energie mají tu nevýhodu, že nejsou zcela předvídatelné a vyrábějí energii pouze v určitém čase, který se nemusí shodovat s obdobím nejvyšší spotřeby elektřiny. V důsledku toho rozvoj výrobních jednotek nestačí. Je třeba připravit také odpovídající infrastrukturu, která zahrnuje nejen sítě, ale také zařízení pro skladování energie.

„Potvrdilo se to, o čem jsme dlouho mluvili. Česká republika není na boom obnovitelných zdrojů energie připravena, protože nemá dostatečné skladovací kapacity,“ říká Jan Krčmář, ředitel České solární asociace.

Zásobníky energie jsou přínosem pro stabilitu energetického systému. Umožňují nejen skladovat energii vyrobenou během dne, kterou lze následně využít v noci. Při správně naplánované struktuře je lze využít ke zvýšení kapacity energetického systému v době zvýšené spotřeby energie.

Zdroj: redakce, oenergetice.cz