Čekání na topnou sezónu. Čím vytápíte svůj domov?

Topná sezóna sice začala, ale v dnešní době, kdy jsou energie drahé se s topením otálí. V některých městech již začali vytápět byty, zatímco v jiných jsou radiátory studené. Čím vytápíte místnosti před zapnutím ústředního topení?

Máme za sebou mimořádně chladné září. Nízké teploty v kombinaci se srážkami způsobily, že počasí je opravdu tísnivé. V mnoha domech a bytech již bylo spuštěno vytápění. Ale ne každý má tento komfort.

Zahájení topné sezony upravuje vyhláška č.194/2007Sb., která se týká bytových i nebytových prostor napojených na společný zdroj tepla. Vyhláška určuje topnou sezónu nejen obecně, tedy od 1. září do 31. května roku následujícího, ale současně definuje i dílčí podmínku průměrné denní teploty vzduchu. Aby dodavatel tepla zahájil vytápění, musí průměrná denní teplota vzduchu klesnout v dané lokalitě pod 13 ⁰C a to ve dvou po sobě následujících dnech, přičemž se dále neočekává razantní oteplení.

Na mnoha místech v Česku by již mohlo být spuštěno vytápění, ale to závisí na správcích budov a bytových družstvech. To, že se teplo zatím nedodává, může být způsobeno snahou o zvýšení úspor před zimou, kdy budou teploty mnohem vyšší než v současnosti. Pro některé je však příliš studená, a tak musí své byty nějakým způsobem ohřívat. To lze provést několika způsoby.

Konvektorové nebo ventilátorové topení

Před časem se k vytápění místností běžně používaly ventilátorové ohřívače. Dnes jejich obliba klesá. S konvektory se setkáváme mnohem častěji. Princip jejich fungování je však dosti podobný. Obě tato zařízení ohřívají vzduch a rozvádějí ho po místnosti.

Konvektorové ohřívače ohřívají vzduch v blízkosti země a směřují jej vzhůru, zatímco ventilátorové ohřívače vrhají teplý vzduch před sebe, aby mohl být nasměrován na konkrétní objekt. Mějte na paměti, že tato zařízení vysušují vzduch v místnosti, takže by se neměla používat po dlouhou dobu.

Infračervený ohřívač – příjemné teplo pocítíte okamžitě

Zcela jiný je princip infračervených sálavých topidel. Jedná se o podceňovaná topná zařízení, která na rozdíl od mnoha klasických zařízení neohřívají vzduch v místnosti. Jejich funkcí je zvyšovat teplotu určitých objektů prostřednictvím záření.

Použitím ohřívače tedy vytápíme nábytek i sebe přímo, aniž bychom vytápěli místnost v místnosti. Teplo, které sálá z infračerveného ohřívače, lze přirovnat k pocitu, který zažíváte v mrazivém dni, když na obloze bez mráčku svítí slunce, nebo když teplo vydává vyhřívaný kachlový sporák.

Tyto topná tělesa jsou proto dobrým řešením zejména za takového počasí, kdy není třeba trvale výrazně zvyšovat teplotu v místnosti, ale spíše potřebujeme v určitých chvílích pocit tepelné pohody.

Olejový radiátor

Třetím zařízením, které lze použít, je olejový radiátor. Tento typ zařízení je nejvhodnější pro dlouhodobé vytápění. Takto velký a těžký chladič se dlouho zahřívá, ale zůstává teplý i po odpojení ze sítě. Proto se dobře osvědčí, když chcete v místnosti zajistit teplo na delší dobu.

Jeho provoz se nejvíce podobá standardnímu ústřednímu vytápění, takže pokud je v budově taková zima, že je třeba ji nepřetržitě vytápět, může být toto řešení nejvhodnější. Nelze však říci, že je lepší než sálavé nebo konvektorové topení. Vše závisí na potřebách uživatelů a jejich životním stylu.

Zdroj: kurzy.cz, redakce