Budoucnost fotovoltaiky? Elektřina uložená jako informace

Skladování elektřiny z fotovoltaických zařízení je stále obtížně realizovatelné. Vzniká řada koncepcí, z nichž každá má své výhody a nevýhody. Některé z nich nejsou zřejmé. Vědci v San Diegu v USA chtějí ukládat elektřinu ve formě informací, informuje portál pv-magazine.com.

Ukládání elektřiny z fotovoltaických a větrných zařízení je problém, na jehož řešení pracují odborníci po celém světě. Existují různá řešení pro skladování vyrobené energie, například klasické baterie, vodíková zařízení nebo kombinace obnovitelných zdrojů energie s přečerpávacími elektrárnami, kde se přebytečná elektřina využívá k přečerpávání vody.

Vědci z univerzity v San Diegu přišli s nápadem ukládat přebytečnou elektřinu z obnovitelných zdrojů energie ve formě informací. Jedná se o řešení, které by mohla využívat velká datová centra. Jak jsme se dočetli v PV-Magazínu, záměrem dvou výzkumníků ze zmíněné univerzity je spekulativně provádět výpočty, kdy je k dispozici přebytek elektřiny.

Výsledky těchto výpočtů by se ukládaly na serverech a používaly by se později, když se dostupnost energie v síti sníží. V praxi se jedná o situace, kdy povětrnostní podmínky snižují množství vyrobené elektřiny.

Toto řešení by bylo určeno pro největší datová centra. Novináři PV-Magazínu zmiňují jména jako Google, Facebook nebo dokonce studia, která se zabývají renderováním filmů. Tento proces je do značné míry předvídatelný, takže výpočty lze provádět, když je v síti přebytek energie.

Podle vývojářů je největší výzvou této metody schopnost předpovědět, které výpočty lze provést tak, aby výsledky byly v budoucnu co nejužitečnější. Výzkumníci chtějí k tomuto účelu využít neuronové sítě.

Tato technologie má určitá omezení. Lze jej použít pouze v určitých situacích, ale zároveň každý nástroj může být užitečný pro zvýšení našich šancí na realizaci koncepcí udržitelnosti.

Zdroj: pv-magazine.com