Blackout. Co se stane, když vypadne proud v IT odvětví?

Kvůli energetické krizi je riziko výpadků stále reálnější. To představuje pro odvětví IT velkou hrozbu. Problémy s napájením serverů se zase mohou projevit v ochromení firem působících v jiných odvětvích.

Elektřina je stále dražší kvůli rostoucím cenám fosilních paliv. Hrozí, že mimo jiné i z tohoto důvodu dojde k omezení dodávek elektřiny, především pro podniky. Tento problém se může týkat jakéhokoli odvětví. V případě odvětví informačních technologií by výpadek mohl způsobit velké potíže. Vzhledem k tomu, jak moc se od pandemie COVID-19 zrychlila digitální transformace podniků, může to pro firmy bez ohledu na odvětví znamenat velké problémy.

Drahá elektřina zvýší náklady IT firem i podniků využívajících různé online služby. Případně by výpadek IT systémů mohl vést k ukončení činnosti podniků.

„Podle prognóz se náklady zvýší až na dvojnásobek až trojnásobek, a to pouze v příštím roce. A pokud dojde k ohlášenému omezení dodávek energie do kancelářských budov nebo veřejných služeb, budou firmy, které mají své servery v kancelářích, čelit brutálnímu znehybnění,“ říká Tibor Levandula, majitel IT společnosti.

Využívání služeb datového centra se zdá být bezpečnější než provozování vlastních serveroven. Důvodem je skutečnost, že takové zařízení může být klasifikováno jako kritické zařízení. V takovém případě pro něj omezení dodávek energie nepředstavují hrozbu. Ne všechna datová centra však mají tento status.

Využívání služeb datového centra proto může být dobrým nápadem. Zejména s ohledem na náklady na energii potřebnou k provozu a chlazení serverovny. Je však důležité ověřit, zda společnost, kterou chcete využít, skutečně poskytuje energetickou bezpečnost. V opačném případě by mohlo dojít k zastavení IT systémů společnosti.

Zdroj: redakce