Bioelektřina: Vědcům se podařilo vyrábět elektřinu ze zpracovaného dřeva

Vědcům z KTH se podařilo vyrobit elektřinu z ošetřeného dřeva pomocí transpirace, tedy procesu pohybu vody v rostlině, jak uvádí server Nanowerk.

Přestože tento jev probíhá v přírodě neustále, vzniká při něm i malé množství elektřiny, tzv. bioelektřina. Aby mohli tuto elektřinu získávat, museli nejprve dřevo nanoinženýrsky upravit. Nanoinženýrství umožnilo vědcům zlepšit jeho vlastnosti, protože výrobu elektřiny ve dřevě ovlivňuje několik faktorů, jako je plocha, pórovitost (hustota), povrchový náboj, průchodnost kapaliny i samotný vodní roztok.

Vědci zjistili, že vyladěním rozdílu pH mezi dřevem a vodou se podařilo dosáhnout potenciálu až jednoho voltu a výkonu 1,35 mikrowattu na centimetr čtvereční, a to díky gradientu koncentrace iontů. Prozatím to stačí na napájení LED lampy a v budoucnu doufají, že se jim podaří pohánět notebook pomocí kusu dřeva o rozměrech alespoň jednoho metru čtverečního, který je silný jeden centimetr.

„Porovnali jsme pórovitou strukturu běžného dřeva s materiálem, který jsme vylepšili, pokud jde o povrch, pórovitost, povrchový náboj a transport vody. Naměřili jsme produkci elektřiny, která je desetkrát vyšší než u přírodního dřeva. Velkou výhodou této technologie je, že dřevo lze po vyčerpání zdrojů energie snadno použít k jiným účelům, například jako průhledný papír, pěnu na bázi dřeva a různé biokompozity,“ uvedl Yuanyuan Li, docent na oddělení biokompozitů na KTH.

Zdroj: nanowerk.com, redakce