Austrálie byla kdysi součástí superkontinetnu Pangea, než se stala samostatným kontinentem. Je stále v pohybu

Jak dlouho trvalo, než se Austrálie po rozpadu superkontinentu Pangea zhruba před 200 miliony let stala samostatným kontinentem?

Austrálie je nejen nejmenším kontinentem, ale také největším ostrovem na Zemi. Země dole pod mořem však nebyla vždy tak izolovaná – kdysi byla součástí většího superkontinentu. Kdy se tedy Austrálie stala samostatným kontinentem?

Pevnina Austrálie měří od severu k jihu asi3 700 km a od východu k západu 4 000 km. Na území Austrálie o rozloze 7,69 milionu čtverečních kilometrů se nachází nejstarší známý materiál pozemského původu na Zem – krystaly zirkonu z oblasti Jack Hills v západní Austrálii pocházející z doby před přibližně 4,4 miliardami let, jak uvádí studie z roku 2014 v časopise Nature Geoscience.

Austrálie byla kdysi součástí mnohem větší pevniny známé jako Gondwana, která zahrnovala také dnešní Afriku, Jižní Ameriku, Antarktidu, Indii a Madagaskar. Gondwana sama byla kdysi součástí superkontinentu Pangea, od kterého se podle Monashovy univerzity asi před 200 miliony let oddělila.

Gondwana se začala štěpit asi před 180 miliony let, uvedl Collins. Její východní polovina, která zahrnovala Austrálii, Antarktidu, Indii a Madagaskar, se podle Svobodné univerzity v Berlíně oddělila od západní poloviny, kterou tvořila Afrika a Jižní Amerika.

Gondwana se rozpadla, protože oceánská kůra se pod jižním a východním okrajem Asie subdukovala neboli sesunula a propadla se do hlubin Země, vysvětlil Collins. Tato oceánská kůra s sebou táhla zbytek tektonické desky a severní okraj Gondwany se nacházel na druhém konci této desky, řekl.

Východní Gondwana zase postupem času ztrácela další a další části. „Společně jako jeden blok se Austrálie a Antarktida oddělily od Gondwany asi před 135 miliony let,“ řekla Patrice Rey, geololožka z univerzity v Sydney, pro portál Live Science.

Tento blok se od Gondwany oddělil proto, že se pod něj podsouvala tektonická deska na východ od tohoto bloku. „Tato subdukční zóna se přizpůsobila pohybu australsko-antarktického bloku směrem na východ od Gondwany,“ řekla Rey.

Součástí tohoto odtrženého bloku byl kdysi i Nový Zéland. Asi před 100 miliony let se však pevnina, která nyní zahrnuje Nový Zéland – z velké části ponořený kontinent přezdívaný Zealandia – oddělila od dnešní východní Austrálie částečně v důsledku velké sopečné činnosti.

Austrálie se nakonec oddělila od Antarktidy a stala se samostatným kontinentem asi před 35 miliony let, kdy se Austrálie od Antarktidy vzdálila směrem na sever, řekl Rey. Tato událost vytvořila Jižní oceán, který v současnosti obklopuje Antarktidu, řekl Collins.

Austrálie je stále v pohybu. Austrálie se pohybuje rychlostí asi 7 centimetrů za rok a je tak nejrychleji se pohybující tektonickou deskou planety, napsali australští vědci Chris Rizos a Donald Grant v roce 2017.

„Austrálie se pohybuje poměrně rychle na sever – tak rychle, jako vám rostou nehty,“ řekl Collins.

Přibližně za 20 až 30 milionů let se Austrálie „pravděpodobně přehoupne přes východní Asii“, dodal Collins. Jakmile se Austrálie srazí s Asií, její čas jako samostatného kontinentu skončí.

Zdroj: studie, Live Science