Atomová revoluce. Společnost Westinghouse nahradí uhelné elektrárny malými reaktory

Rozvoj zelené energie znamená, že tradiční zdroje energie, jako například elektrárny spalující fosilní paliva budou časem zastaveny. To vyvolává řadu otázek týkajících se dostupnosti a umístění nových zdrojů energie. Americká společnost Westinghouse má nápad, jak tuto situaci řešit, píše server Power Mag.

Bezuhlíkové zdroje energie jsou cílem mnoha zemí, ale vyřazování tradičních zdrojů energie přináší řadu problémů. Jedním z nich je náhrada stávajících zdrojů energie, které napájejí odlehlá sídla nebo různé typy zařízení.

Doposud byly tyto potřeby uspokojovány především malými, rozptýlenými uhelnými elektrárnami. V případě jaderné energie byla dosud nejčastějším řešením výstavba malého počtu účinných velkých elektráren.

S upuštěním od výroby energie náročné na emise tak vyvstávají problémy týkající se mimo jiné přenosu energie a rozvoje energetické infrastruktury.

Reaktor AP300

Americká společnost Westinghouse tvrdí, že našla dobré řešení. Jedná se o malý modulární reaktor (SMR), pojmenovaný AP300 podle plánovaného výkonu až 300 megawattů.

AP300 je vývojovým stupněm reaktoru AP1000, který již funguje v Číně. Očekává se, že ve srovnání se svým větším předchůdcem bude AP300 mnohem jednodušší na stavbu a provoz, mimo jiné díky zjednodušení systému chlazení reaktoru.

Má být také mnohem bezpečnější. Má pasivní bezpečnostní systémy, které nevyžadují dodatečný zdroj energie, a v případě havárie zajistí nejméně 72 hodin stability bez nutnosti lidského zásahu.

Malý jaderný reaktor místo uhelných elektráren

Účelem tohoto typu reaktoru je být přímou náhradou za v současnosti existující uhelné elektrárny, které mají být odstaveny. Očekává se, že AP300 se osvědčí také jako zdroj energie pro odlehlá, odříznutá místa.

Nový reaktor má rovněž uspokojit potřeby zemí, které byly dosud závislé na ruských surovinách, ale které se po ruské agresi proti Ukrajině rozhodly získat energetickou nezávislost.

Zdroj: redakce, powermag.com