Asteroid tvořený vzácnými kovy je potenciálním nalezištěm surovin v řádech bilionů. NASA vysílá kontrolní misi do vesmíru

Asteroid 16 Psyche by se mohl stát mekkou pro začínající vesmírnou těžbu. Jeho tržní hodnota však zatím není známa. Současný odhad, v přepočtu přibližně 256 miliard Kč může být nepřesný. Je zapotřebí výzkumná mise, kterou k asteroidu 16 Psyche vysílá NASA. Co tam najde?

Největší pozornost dnes přitahuje asteroid 16 Psyche o průměru asi 220 km. Obíhá kolem Slunce třikrát dále než Země, daleko za oběžnou dráhou Marsu. Spektroskopická a optická pozorování ze Země a z oběžné dráhy určila, že se jedná o kovový asteroid, tvořený železem, niklem a dalšími těžkými a vzácnými kovy. Ty tvoří asi 30 až 60 % objemu, což znamená, že asteroid 16 Psyche je v podstatě obří naleziště surovin, jak píše server Interesting Engineering.

Optická a radarová pozorování ze Země dávají určitou představu o jeho vzhledu. Nacházejí se zde dva velké krátery, jejichž vizualizace jsou výsledkem simulací. Sférické kovové koule byly bombardovány kovovými částicemi rychlostí až 7 km/s. A tak byl vytvořen model povrchu asteroidu 16 Psyche.

NASA vysílá misi k asteroidu 16 Psyche nejen proto, aby se vědci dozvěděli o světě, který by mohl být potenciálním jádrem asteroidu. Je to také proto, aby přerušila veškeré spekulace o jeho potenciální hodnotě.

Hodnota asteroidu 16 Psyche byla kdysi odhadována na stovky kvintilionů dolarů za předpokladu, že je ze zlato. Dnes se jeho hodnota odhaduje na 11 bilionů dolarů, v závislosti na přítomném zdroji. I kdyby byl tento nižší údaj pravdivý, stále se jedná o významný zlomek hodnoty pozemské ekonomiky.

A pokud je tento vyšší odhad pravdivý, pak pokud by každý obyvatel Země dostal kus tohoto asteroidu, získal by ekvivalent 32 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že asteroid 16 Psyche je jen jedním takovým kovovým světem, lze říci, že se ve vesmíru skrývají obrovské peníze.

Oficiální náklady na misi Psyche činí 960 milionů dolarů (v přepočtu 21 miliard Kč), z čehož 171 milionů dolarů (cca 3 miliardy Kč) je cena za provoz mise po dobu šesti let. Skutečné náklady mohou být vyšší. Pokulhávající komunikace projektu, příliš málo kompetentních pracovníků a v důsledku toho i nedostatek včas připraveného softwaru pro sondu přiměly NASA zrušit start mise v roce 2022.

Zdroj: redakce, NASA, interestingengineering.com