Aspirin zřejmě chrání před rakovinou tlustého střeva

Podle studie vedené vědci z Univerzity v Padově v Itálii může pravidelné užívání aspirinu pomáhat předcházet rakovině tlustého střeva a konečníku (CRC) tím, že posiluje imunitní reakci organismu proti rakovinným buňkám. CRC je třetí nejčastější rakovinou a čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu na světě.

Předchozí studie ukázaly, že aspirin může hrát roli v prevenci CRC, ale základní mechanismy nebyly dostatečně prozkoumány. Tato studie zjistila, že uživatelé aspirinu mají menší šíření rakoviny do lymfatických uzlin a vyšší infiltraci imunitních buněk do nádorů ve srovnání s neuživateli aspirinu. Uživatelé aspirinu měli také nižší poměr neutrofilů k lymfocytům, což je spojeno s lepšími výsledky u pacientů s CRC.

V laboratorních studiích navíc expozice aspirinu zvýšila expresi proteinu zvaného CD80 na imunitních buňkách a zvýšila jejich schopnost upozornit ostatní imunitní buňky na proteiny související s nádorem. Vědci dospěli k závěru, že užívání aspirinu může vést k nižší míře metastáz a zvýšené infiltraci imunitních buněk u pacientů s CRC.

Studie naznačuje, že ochranné účinky aspirinu by mohly být způsobeny schopností aspirinu posílit imunitní odpověď v mikroprostředí nádoru. Vědci však také poznamenali, že k využití jeho anti-CRC účinků je třeba dodat do kolorektálního traktu adekvátní dávky aspirinu.

Zdroj: genengnews.com, acsjournals.onlinelibrary.wiley.com, redakce