Antikoncepce pro muže v podobě léků je o krok blíže. V USA našli nový způsob přerušení tvorby spermií

Průzkumy ukazují, že většina mužů má zájem o užívání mužské antikoncepce. Výběr je však v současné době omezen na kondomy nebo invazivnější vasektomii. Až doposud se nepodařilo vyvinout lék, který by bránil tvorbě a vývoji spermií bez výrazných vedlejších účinků. Najít takovou metodu, která by byla vratná, tedy aby po vysazení antikoncepce došlo opět k vrácení plodnosti, je stále obtížné.

Mužské tělo produkuje několik milionů nových spermií denně. Spermatické kmenové buňky se ve varlatech neustále množí, dokud jim signál neřekne, že je čas proměnit se ve spermie – proces zvaný spermatogeneze. Tento signál přichází v podobě kyseliny retinové, produktu vitaminu A.

Mnoho vědců se pokoušelo zastavit produkci spermií přímým blokováním kyseliny retinové nebo jejího receptoru. Kyselina retinová je však důležitá pro více orgánových systémů, takže její přerušení v celém těle může vést k různým vedlejším účinkům – důvod, proč mnoho předchozích studií a pokusů nevedlo k vytvoření životaschopného léku.

Skok vpřed

Nyní vědci v Salkově institutu v USA našli nový způsob přerušení tvorby spermií, který je nehormonální a vratný. Účinnost prokázali u myších samců skupinou léků zvaných inhibitory HDAC (histonové deacetylázy). Ti dokáží zablokovat plodnost, aniž by to mělo vliv na libido. Tedy i po požití léků a zablokování plodnosti vykazovaly myší samci normální hladinu testosteronu a chování při páření, což naznačuje, že jejich touha po páření nebyla ovlivněna. Po ukončení léčby se stala ještě jedna pozoruhodná věc: Během 60 dnů po vysazení pilulky se plodnost zvířat zcela obnovila a všichni následní potomci byli vývojově zdraví.

Reverzibilní účinky a budoucí důsledky

Vědci tvrdí, že lék nepoškozuje kmenové buňky spermií ani jejich genomickou integritu. Zatímco byl lék přítomen, kmenové buňky spermií jednoduše pokračovaly v regeneraci jako kmenové buňky, a když byl lék později vysazen, mohly buňky znovu získat svou schopnost diferencovat se na zralé spermie.

Zdroj: SciTechDaily