Americké letectvo vyzkoušelo první robotické psy pro mimořádné události

Americké letectvo ve spolupráci se zástupci společnosti Asylon předvedlo schopnosti robotických psů Dronedog během historicky prvního výcviku na letecké základně MacDill na Floridě.

Ukázka zdůraznila potenciál dálkově řízených bezpečnostních systémů při vylepšování protokolů reakce na mimořádné události, aniž by byla ohrožena bezpečnost lidí.

Robotický pes, vybavený sadou senzorů, pracuje v poloautonomním režimu, který mu umožňuje samostatně provádět hlídky a zároveň se orientovat v okolí a vyhýbat se překážkám. Tato autonomní funkce umožňuje robotovi pohotově reagovat na vzniklé situace a poskytuje mu v reálném čase pozorovací a průzkumné schopnosti.

Během ukázky byli pozorovatelé svědky obratnosti a přizpůsobivosti robota, který manévroval v simulovaných scénářích a předvedl svou schopnost efektivně hlídat a monitorovat určené oblasti. Robotický pes sice pracuje autonomně, ale jeho funkce jsou doplněny lidským ovládáním, které umožňuje operátorům zasahovat a řídit jeho činnost podle potřeby.

Integrace robotických psů do obranných operací představuje významný krok vpřed ve využívání technologií ke zlepšení bezpečnostních protokolů a zmírnění rizik v prostředí s vysokým rizikem. Nasazením těchto pokročilých dronů chce americké letectvo posílit svou připravenost a zároveň minimalizovat možnost lidské chyby a vystavení nebezpečným podmínkám.

Zdroj: Defence blog