Americká armáda bude mít do roku 2024 mobilní jaderný reaktor. Jak bude fungovat?

Úřad pro strategické schopnosti amerického ministerstva obrany poskytl 300 milionů dolarů (v přepočtu téměř 7 miliard korun) společnosti BWXT Technologies na výstavbu přenosného jaderného reaktoru v národní laboratoři v Idahu (USA).

Ministerstvo obrany velmi přispívá k emisím uhlíku, protože spotřebuje přibližně 30 terawattů energie každý rok a 10 milionů galonů paliva každý den. Výstavbou mobilního jaderného reaktoru by rádo dosáhlo čistý nulový stav uhlíku během svých operací do roku 2050.

Podle webu InterestingEngineering je konstrukce BWXT vyrobena z vysokoteplotního plynem chlazeného reaktoru (HTGR) s výkonem mezi 1-5 MWe. Reaktor bude používat palivo TRISO, vysoce kvalitní nízkoobohacený uran (HALEU), který odolá extrémnímu žáru. Palivo již bylo testováno na teploty mnohem vyšší, než jsou provozní podmínky reaktoru. 

Mobilní reaktor bude umístěn v 6 m dlouhých kontejnerech, aby ho bylo možné snadno přepravovat letecky, po silnici, železnici nebo po moři. Na místě bude potom sestaven za pouhých 72 hodin. K odstavení, ochlazení a demontáži pro další přepravu dojde za méně než sedm dní. 

Reaktor a palivo budou na místo konstrukce reaktoru BWXT do laboratoře v Idaho dopraveny odděleně. Poté bude zařízení důkladně testováno, aby se zjistilo, zda dokáže spolehlivě vyrábět energii pro operace mimo síť a budou provedeny testy, které napodobí zátěž reaktoru v reálných situacích. Potom bude reaktor rozebrán a znovu smontován, aby byla prokázána jeho mobilita. Očekává se, že systém bude funkční do tří let.

Kromě splnění požadavku ministerstva obrany může být tato technologie také nasazena při různých katastrofách, dodávat energii do vzdálených míst a také přispěje k dekarbonizaci výroby energie.

Zdroj: interestingengineering.com, bwxt.com