Vynálezce dynamitu Alfred Nobel naivně věřil, že civilizované národy nebudou válčit

Italský chemik Ascanio Sobrero (1812–1888) během svých studií na univerzitě v Turíně objevil výbušninu nitroglycerin. Stalo se tak v roce 1847. Jedním ze Sobrerových spolužáků byl také Švéd Alfred Nobel, uvádí se na serveru Smithsonianmag.

Ascanio Sobrero během studií přišel na látku, kterou původně nazval „pyroglycerin“. Byla vyrobena přidáním glycerolu do směsi kyseliny dusičné a sírové. Směs byla těkavá a neuvěřitelně výbušná. Sobrero ji proto považoval za prakticky nevyužitelnou. O několik let později však Alfred Nobel usoudil, že výbušné sklony nitroglycerinu lze zkrotit.

Alfred Bernhard Nobel (1833–1896) se narodil v bohaté stockholmské podnikatelské rodině. Když mu bylo devět let, přestěhoval se s rodiči do Petrohradu, kde jeho otec podnikal. Měl velmi dobré soukromé vzdělání a v 17 letech mluvil nejen švédsky, ale také francouzsky, anglicky, německy a rusky. Měl velké znalosti v oboru chemie a věnoval se také literatuře a přírodním vědám. Své vzdělání dokončil v Paříži a USA.

Na univerzitě v Turíně potkal italského chemika Ascania Sobrera, který v roce 1847 vynalezl výše uvedenou výbušnou kapalinu – nitroglycerin. Alfreda Nobela tento vynález zaujal a začal se věnovat studiu výbušnin, zvláště problematice bezpečné výroby a manipulace s nitroglycerinem. Po absolvování studia postavil malou továrnu a pustil se do práce. V období ranného experimentování ale o svou továrnu přišel, poněvadž během pokusů vyletěla do povětří. O život přišla i řada dělníků a také jeho bratr Emil.

Výroba nitroglycerinu a veškeré pokusy s touto látkou byly posléze ve Stockholmu zakázány. Nobel proto přesunul svou laboratoř na loď kotvící na jezeře Mälaren. V roce 1867 si nechává patentovat dynamit. Smíšením kapalného nitroglycerinu s hlinkou vytvořil tvarovatelnou hmotu, se kterou bylo možné bezpečně manipulovat. Sestrojil také rozbušku, která přiváděla kusy dynamitu k explozi.

Vynález měl velký úspěch a dynamit se stal žádaným zbožím. Během času vybudoval továrny na 90 místech ve více než 20 státech. Nobel se věnoval rozvoji podnikání i rozvoji technologie výbušnin. Před svou smrtí vlastnil 355 patentů a nashromáždil obrovský majetek.

Ascanio Sobrero byl zděšen, když se o výsledcích práce Alfréda Nobela dozvěděl. „Když pomyslím na všechny oběti, které již nyní zahynuly při výbuchu nitroglycerinu, a na strašlivou spoušť, která byla způsobena a která se s největší pravděpodobností bude vyskytovat i v budoucnu, téměř se stydím přiznat, že jsem jeho objevitelem,“ řekl o nitroglycerinu poté, co se dynamit stal poměrně běžnou látkou. Pro Sobrerovo svědomí může být útěchou, že byly objeveny také pozitivní účinky nitroglycerinu. I po více než 150 letech zůstává totiž nitroglycerin velmi důležitou látkou v léčbě srdečních chorob.

Alfred Nobel ve své závěti rozhodl, že jeho majetek bude vložen do fondu, z něhož bude každoročně udělována cena za významné vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě. Finanční odměna je vyplácena pouze z peněz fondu, konkrétně z úroků.

„Moje továrny na dynamit zřejmě ukončí války dříve než všechny ty vaše kongresy. Ten den, kdy dva armádní sbory budou schopné zničit jeden druhého během sekundy, se všechny civilizované národy s hrůzou odvrátí od války a rozpustí své armády,“ vyjadřoval se Nobel o svém vynálezu. Dnes již víme, že Nobel byl hodně naivní a sebezáchovné lidské pudy výrazně přecenil.

Zdroj: smithsonianmag.com; wikipedia.org