Umělá inteligence předpovídá pro právníky v USA, jak pravděpodobně soudci rozhodnou o jejich případu

Databáze využívající umělou inteligenci, která na základě životopisných údajů a historie rozhodnutí předpovídá, jak budou soudci rozhodovat, pomáhá právníkům a žalobcům zvažovat, jak investovat svůj čas a prostředky v občanskoprávních věcech.

Soudní spory jsou nákladné a nástroje umělé inteligence mají potenciál změnit způsob financování případů a jejich projednávání u soudu. Rozšířené používání předpovědí umělé inteligence by mohlo snížit počet případů, které se dostanou k soudu, jak uvádí web Axios. Umělá inteligence by také mohla pomoci snížit počet nevyřízených soudních případů a zároveň podpořit využívání alternativních řešení soudních sporů namísto soudních řízení.

Nástroj Pre/Dicta, který byl spuštěn v roce 2022, hledá na základě přibližně 120 datových bodů vzorce v minulých rozhodnutích soudců a potenciální oblasti podjatosti. Funguje pouze v USA. Mezi datové body patří například to, kde soudce vystudoval právnickou školu, jaké je jeho čisté jmění, jak rozhoduje při jednání s právníky z velkých advokátních kanceláří atd.

Model umělé inteligence nyní dokáže předpovědět, jak bude soudce rozhodovat, s 86% přesností, a to i bez zohlednění skutkové podstaty případu. U nově jmenovaných soudců často neexistují žádné údaje o případech, se kterými by umělá inteligence mohla pracovat. Přesto systém dosáhl 81% přesnosti při předpovídání rozhodnutí nových soudců.

Dosud se většina diskusí o dopadu umělé inteligence na právnické povolání soustředila na to, jak umělá inteligence změní výzkumnou práci právníků a advokátních koncipientů, což může narušit model účtovaných hodin v advokátních kancelářích. Naopak informační nástroje, jako je Pre/Dicta, jsou nejužitečnější pro strany, které se snaží rozhodnout, zda vůbec vést soudní spor, nebo se místo toho rozhodnout pro rozhodčí řízení či mediaci.

Pro obě strany sporu je nesmírně cenné vědět, jak dlouho trvá soudcům, než dospějí k rozhodnutí, což je jeden z údajů, které Pre/Dicta poskytuje. Společnost Pre/Dicta uvádí, že její nástroj již zhruba rok pracuje s přesností 86 %, ale generální ředitel Dan Rabinowitz připouští, že produkt se možná blíží k dosažení stropu přesnosti. „Vždy budou existovat události, které se vymykají normě,“ řekl.

Zdroj: axios.com, redakce