Strojové učení odhaluje slibné léky na odvykání kouření

Podle studie provedené vědeckým týmem z Penn State College of Medicine a University of Minnesota mohou být některé léky, jako je dextrometorfan, který se běžně používá k léčbě kašle způsobeného nachlazením a chřipkou, použity jako pomoc při odvykání kouření, jak píše server SciTechDaily.

Kouření cigaret je hlavním původcem kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a respiračních chorob. Přestože kuřácké návyky lze rozvíjet a měnit, na pravděpodobnosti, že člověk bude kouřit, se podílí také genetika. V předchozí studii vědci zjistili, že jedinci se specifickými genetickými rysy jsou náchylnější k tomu, aby se stali závislými na tabáku.

Vědci identifikovali více než 400 genů, které souvisely s kuřáckým chováním. Protože člověk může mít tisíce genů, museli určit, proč některé z těchto genů souvisejí s kuřáckým chováním. Snadno pochopitelné souvislosti měly geny, které nesou instrukce pro tvorbu nikotinových receptorů nebo se podílejí na signalizaci pro hormon dopamin, který lidem dodává pocit uvolnění a štěstí. U zbývajících genů musel výzkumný tým určit, jakou roli každý z nich hraje v biologických procesech a na základě těchto informací zjistil, jaké léky jsou již schváleny a vhodné k úpravě těchto existujících procesů.

Na projektu spolupracovalo více než 70 vědců z Penn State College of Medicine a University of Minnesota a mnoha dalších institucí. Vědci použili špičkový postup využívající strojového učení, kdy počítačové algoritmy zkoumají velké soubory dat, aby odhalily vzory a trendy a pomohly tak identifikovat léky, které mají potenciál. Tým pracoval s genetickými daty od více než 1,3 milionu lidí zahrnujících specifické údaje o genetice člověka a jeho chování při kouření.

Většina genetických dat ve studii pochází od lidí s evropským původem, takže model strojového učení musel být přizpůsoben nejen studiu těchto dat, ale také menšímu souboru dat, který tvořilo přibližně 150 000 lidí s asijským, africkým nebo americkým původem.

Vědci identifikovali nejméně osm léků, které by mohly být potenciálně použity k odvykání kouření. Jedním z léků je dextrometorfan, který se běžně používá k léčbě kašle způsobeného nachlazením a chřipkou a dalším je galantamin, který se používá k léčbě Alzheimerovy choroby. Některé z léků se již testují v klinických studiích na jejich schopnost pomoci kuřákům přestat kouřit.

Zdroj: redakce, scitechdaily.com, med.psu.edu, twin-cities.umn.edu