Specializované satelity hrají důležitou roli při řešení následků velkých katastrof

Při katastrofách, jako bylo zemětřesení v Turecku a Sýrii hraje mezinárodní spolupráce v oblasti satelitního snímkování zásadní roli při záchranných a obnovovacích pracích. Družice světových vesmírných velmocí se nyní koordinují pro práci nad zasaženou oblastí,“ píše server The Conversation.

Data z družic umožňují humanitární pomoci lépe dodávat vodu a potraviny díky mapování stavu silnic, mostů, budov a – což je nejdůležitější – identifikovat obyvatelstvo, které se snaží uniknout případným následným otřesům tím, že se shromažďuje na stadionech nebo jiných otevřených prostranstvích. aby se oči satelitů rychle obrátily k postiženým oblastem. Proto požádal turecký úřad pro řešení katastrof a mimořádných událostí (AFAD) v o aktivaci mezinárodní charty „Vesmír a velké katastrofy“. Organizace spojených národů tak učinila i pro Sýrii v 11:29.

Následně se 11 světových kosmických agentur připravilo na provoz nejvhodnějších optických a radarových družic. Pro Francii jsou to optické družice Spot, Pléaides a Pléiades Neo (střední, vysoké a velmi vysoké rozlišení), které poskytnou první snímky při průletu nad oblastí. Radarové družice doplní optické informace, protože pracují i v noci a v mracích a mohou zobrazovat sesuvy půdy a dokonce i velmi malé výškové změny.

V závislosti na vývoji situace jsou průběžně mobilizovány další družice, například TerraSAR-X/Tandem-X, QuickBird-2, Radarsat, Landsat-7/8, SPOT, Pleiades, Sentinel-2. Optické snímky, které tyto satelity pořizují, jsou podobné běžným fotografiím povrchu Země z vesmíru. U radarových snímků je potřeba práce odborníků, kteří jsou schopní s těmito snímky pracovat, případně jejich transformace do srozumitelnější podoby pro potřeby veřejnosti. Mohou být upraveny do podoby map dopadů nebo změn pro záchranáře, výstražných povodňových map pro veřejnost a map spálených nebo zaplavených oblastí s odhadem škod pro rozhodovací orgány. Možnosti, které dává intenzivní satelitní snímkování pro záchranné operace, jsou skutečně široké.

Zdroj: theconversation.com