Solární panely nejsou pro každého. Netopýři je nesnášejí, mohou pro ně představovat vážnou hrozbu

Vědci z Bristolské univerzity zveřejnili alarmující zjištění o chování netopýrů. Ukázalo se, že tito živočichové se vyhýbají pobytu v blízkosti solárních panelů a fotovoltaické farmy pro ně mohou představovat vážnou hrozbu.

Získávání sluneční energie znamená čerpat ji z nevyčerpatelného zdroje a bez znečišťování atmosféry. Fotovoltaické farmy mají své nevýhody, ale často nám uniká, že mohou poškodit životní prostředí. Přitom netopýři na ně reagují velmi negativně a problém může být velmi vážný.

Aktivita netopýrů na solárních farmách

Vědci z Bristolské univerzity se rozhodli zabývat se aktivitou netopýrů v okolí solárních farem. Porovnávali echolokační signály, které vysílají na mřížích elektráren, se srovnatelnými oblastmi, ale bez solárních panelů.

Po týdnu pozorování se ukázalo, že aktivita netopýrů byla v okolí fotovoltaických farem téměř o polovinu nižší. Ve středu sledovaných oblastí se zvířata objevovala o dvě třetiny méně často než v kontrolních oblastech.

Na vybrané druhy netopýrů to rovněž nemělo vliv. Výzkumníci použili ke klasifikaci pozorovaných jedinců echolokační monitoring. Evidentní neochotu zdržovat se v blízkosti solárních panelů projevilo 6 z 8 sledovaných skupin a druhů těchto živočichů.

Problémy netopýrů se solárními panely

Britští vědci narazili na pravděpodobný problém s hledáním potravy. Fotovoltaické farmy, kde jsou solární panely umístěny na zemi, ovlivňují stav půdy a vegetace. Tím mohou také snížit počet hmyzu, a proto nebude plocha fotovoltaické farmy atraktivní jídelnou pro netopýry.

Takové závěry však vyžadují další výzkum, který se bude zabývat také vlivem fotovoltaiky na echolokaci. Existuje totiž důvod se domnívat, že solární panely odrážejí signály, které umožňují netopýrům fungovat ve světě, což pro ně představuje hrozbu.

Vliv solárních panelů na echolokaci

Tito živočichové se náhodou střetávají se svislými, rovnými plochami solárních panelů. Byla také pozorována snaha netopýrů zacházet s plochými fotovoltaickými panely jako s napajedlem. Všechna tato chování lze vysvětlit odrazem echolokačních signálů od solárních panelů. Pokud tomu tak je, může být hledání potravy v blízkosti solární farmy pro tato zvířata téměř traumatizující.

Netopýr při hledání hmyzu také naznačuje echolokační signály. Pokud velké množství solárních panelů odráží jeho zprávy a zprávy všech ostatních netopýrů v okolí, nebude se moci orientovat. Tento efekt má sílu odradit zvířata od návštěvy nejen oblastí solárních farem, ale i jejich okolí.

Zdroj: redakce, bristol.ac.uk