Revoluce v elektromobilech. Řidičům budou vydělávat peníze za prodej elektřiny

Vozidla poháněná bateriemi by mohla sloužit také jako zásobárna energie, kterou by majitelé vozů mohli prodávat do elektrických sítí a tím vydělávat na provozu elektromobilů., jak uvádí web European Commisson.

Zatímco řidiči, kteří uvažují o koupi elektromobilu, si možná představují hlavní přínos v podobě menšího znečištění ovzduší při vlastních cestách, baterie elektromobilů by mohly vydělávat peníze i majitelům automobilů – a pomáhat zemím stabilizovat jejich energetické sítě. Tato revoluční myšlenka vychází z jednoduchého faktu: automobily stojí mnohem častěji, než jsou v pohybu.

Zaparkované elektromobily budou poskytovat elektřinu

„Auta jsou 95 % času zaparkovaná, takže mohou nabídnout flexibilitu tím, že poskytují elektřinu, když je po ní větší poptávka, a tím, že ji ukládají, když je poptávka menší,“ řekla Joana Mundó Olivé, výkonná ředitelka poradenské společnosti Ecoserveis ve Španělsku. „To může přispět k rovnováze sítě a zároveň může koncovému uživateli přinést dodatečné příjmy.“

Společnost Ecoserveis vede projekt V2Market financovaný EU, který zkoumá možnosti integrace baterií pro elektromobily do elektrické soustavy. Sloužily by jako skladovací kapacita pro národní energetické sítě a umožnily by majitelům elektromobilů prodávat energii do sítí, když je potřeba.

Technologie V2G (Vehicle-to-Grid) nabízí potenciální odpovědi na dvě velké výzvy pro společnost, která se snaží čelit častějším – a stále silnějším – vlnám veder, bouřím a záplavám v důsledku změny klimatu.

Jedním z nich je snížení emisí z dopravy, která se na vypouštění skleníkových plynů v EU podílí zhruba čtvrtinou. Druhým je zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, jejichž nestálost je pro provozovatele energetických sítí nepříjemným problémem.

Možnost vydělávat na prodeji energie do sítě by měla spotřebitele přimět k tomu, aby se rozhodli pro elektromobily.


Testovací provoz prodeje elektřiny již letos

Po prvních studiích trhu se V2Market zaměřuje na to, jak budou vypadat smlouvy upravující obchodní vztahy mezi dodavateli energie, rozvodnou sítí, poskytovateli nabíjecí infrastruktury a majiteli elektromobilů. Tato směsice aktérů zahrnuje také společnosti – známé jako agregátoři -, které jednají s energetickými společnostmi jménem spotřebitelů.

Projekt V2Market, který potrvá do roku 2024, plánuje ještě letos pilotní testy v metropolitní oblasti španělské Barcelony, do nichž se zapojí vozidla městských úřadů a individuální majitelé elektromobilů.

Tyto zkoušky přispějí k dalšímu hlavnímu cíli projektu: zvýšit povědomí veřejnosti a povzbudit politiky ve více zemích, aby zavedli pravidla potřebná pro široký rozvoj V2G. V současné době přijalo legislativu v této oblasti jen málo zemí.

„Potřebujeme zákony, které umožní tento obchodní vztah prodeje elektřiny nebo kapacity do sítě,“ řekl Mundó Olivé. „Musíte také upravit daně a roli agregátora. Je třeba vybudovat nové vztahy mezi různými účastníky trhu.“

V2Market bude analyzovat údaje o spotřebě elektřiny a kolísání cen energie v různých denních dobách, aby lidem pomohl předvídat nejlepší hodiny pro spotřebu energie nebo její dodávku do sítě. Upozornění zasílaná uživatelům prostřednictvím aplikace je budou nabádat k tomu, aby nabíjeli baterie svých automobilů, když je energie levnější, a prodávali ji zpět do sítě, když je dražší.

Projekt také zkoumá možnost, že by majitel elektromobilu platil za používání baterie elektromobilu, která by patřila agregátoru, místo aby si ji rovnou koupil. Tato myšlenka, známá jako „servitizace“, by podle Mundó Olivé mohla snížit počáteční náklady na elektromobil přibližně o 10 000 eur.

Zdroj: cordis.europa.eu, ec.europa.eu